Wydarzenia - Senat RP
 

"Archiwa Przełomu 1989 -1991" - projekt Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta

W Pałacu Prezydenckim 9 czerwca 2011 r. zaprezentowany został projekt pn. "Archiwa Przełomu 1989-1991". Prace nad scaleniem, opracowaniem, zdigitalizowaniem i udostępnieniem dokumentów związanych z wydarzeniami okresu transformacji politycznej w Polsce zostały zapoczątkowane w 2009 r. w Senacie. Przedsięwzięcie zostało objęte obecnie patronatem prezydenta RP i będzie realizowane przez obie kancelarie

O projekcie poinformowali dziennikarzy: minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu i minister Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta RP, natomiast o znaczeniu podjętych prac mówił Henryk Wujec, doradca prezydenta, uczestnik tamtych wydarzeń..

Minister Ewa Polkowska podkreśliła, że celem projektu jest stworzenie elektronicznego, ogólnopolskiego katalogu internetowego tak, aby naukowcy, studenci, młodzież i wszyscy zainteresowani historią w jednym miejscu mogli znaleźć interesujące ich dokumenty z tamtego okresu. "Dążymy do stworzenia w Senacie centrum informacji na temat historii politycznej lat 1988 - 1991, przy współudziale wszystkich polskich archiwów, muzeów, bibliotek, ośrodków kultury i nauki - obecnie z pomocą naszego partnera - Kancelarii Prezydenta RP" - powiedziała minister Polkowska.

Zaznaczyła, że to archiwum gromadzi dokumenty, fotografie, plakaty ulotki z tamtego okresu, które są rozproszone po całym kraju. Dokumenty są w posiadaniu instytucji i osób prywatnych. Podkreśliła, że Archiwum Przełomu koncentruje się na zbieraniu kopii cyfrowych. Oryginały zostają u właścicieli i jeśli sobie tego zażyczą to będzie zamieszczona informacja o tym, kto dysponuje oryginałami.

Minister Michałowski przypomniał, że przed 20 laty to właśnie Senat był pierwszą izbą wybraną w pełni, w wolnych wyborach, a Kancelaria Senatu pierwszą instytucją zaufania publicznego. Minister Polkowska dodała, że właśnie dlatego Archiwum Senatu już wtedy zaczęło gromadzić dokumenty nie tylko związane z działalnością izby, ale także te, przekazywane przez polityków, uczestników tamtych wydarzeń. W 20 rocznicę pierwszych wolnych wyborów zrodziła się idea zebrania tych wszystkich materiałów, które będą służyły ocaleniu i utrwaleniu w pamięci narodowej tamtego ważnego rozdziału historii odrodzonej Rzeczypospolitej.

Ministrowie i dyrektorzy Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta zaapelowali za pośrednictwem mediów do wszystkich instytucji i osób prywatnych, które mają dokumenty związane z okresem transformacji i zechcą je udostępnić Archiwum Przełomu, by skontaktowali się z Archiwum Senatu lub Archiwum Prezydenta. Zadeklarowali, że pracownicy archiwum są gotowi zbierać te dokumenty po całym kraju i sporządzać kopie.

Więcej informacji

Osoby zainteresowane powinny się kontaktować:

Dane adresowe Archiwum Prezydenta:
Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. 22 695 17 25
Dyr. Janusz Kuligowski
Janusz.kuligowski@prezydent.pl

Dane adresowe Archiwum Senatu:
Wiejska 6
00-902 Warszawa
tel. 22 694 90 06
Robert Kubaś
kubas@nw.senat.gov.pl