Wydarzenia - Senat RP

Wizyta przewodniczącej Rady Narodowej Republiki Austrii Barbary Prammer

26 stycznia 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącą Rady Narodowej Republiki Austrii Barbarą Prammer. Rozmawiano o współpracy parlamentów narodowych i ich roli w kontekście wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego. Przewodnicząca B. Prammer podkreśliła, że przed parlamentami państw Unii Europejskiej otwierają się nowe perspektywy, czego nie wszyscy, także parlamentarzyści, są świadomi.

Marszałek B. Borusewicz opowiedział się za ścisłą współpracą parlamentów narodowych i włączeniem w proces stanowienia prawa unijnego wszystkich parlamentarzystów, a nie tylko wyspecjalizowanych komisji. W opinii marszałka, parlamenty muszą być bardziej aktywne i mieć pełną świadomość współuczestniczenia w tworzeniu prawa europejskiego. Rozmówcy zgodzili się, że obecnie parlamenty narodowe czeka więcej pracy.

Mówiąc o stosunkach polsko-austriackich, marszałek B. Borusewicz podkreślił, że szczególnie istotne jest nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy parlamentami obydwu krajów w kwestii unijnej polityki gazowej i polityki wschodniej. "Ważne, abyśmy z Austrią porozumiewali się tak, aby było jak najmniej różnic, a jak najwięcej wspólnych działań w tych dwóch dziedzinach, które są dla nas najważniejsze w kontaktach z naszym austriackim partnerem" - zaznaczył marszałek.