Wydarzenia - Senat RP

Wizyta marszałka Senatu w Moskwie

9-10 lutego 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz, na zaproszenie przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Siergieja M. Mironowa, złożył oficjalną wizytę w Moskwie. Marszałkowi towarzyszyli członkowie Polsko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej senatorowie: Janusz Sepioł, Władysław Ortyl, Jan Wyrowiński i Stanisław Zając.

Podczas spotkania w Radzie Federacji rozmawiano o współpracy obu izb polskiego i rosyjskiego parlamentu oraz omówiono sprawy związane z planowanym na maj tego roku II Forum Regionów Polski i Rosji.

Przewodniczący Rady S.M. Mironow wyraził zadowolenie z ponownego spotkania z delegacją Senatu. Jak podkreślił "jest to już szóste spotkanie, co świadczy o intensywności kontaktów i ścisłej współpracy izb parlamentów obu krajów". Marszałek B. Borusewicz wyraził opinię, że współpraca ta jest ponadstandardowa i co najważniejsze - przynosi konkretne rezultaty, czego przykładem jest m.in. zorganizowane w Moskwie jesienią 2009 roku I Forum Regionów a także wspólny artykuł opublikowany 9 lutego br. jednocześnie w "Rosyjskoj Gaziecie" i "Gazecie Wyborczej" z przesłaniem: pamiętamy o przeszłości, myślimy o przyszłości.

Kwestie związane z przygotowaniami do II Forum Regionów Polski i Rosji, które ma się odbyć w Polsce 17-18 maja 2010 roku omawiali 8 lutego br. członkowie Polsko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej i Rosyjsko-Polskiej Grupy Parlamnatarnej powstałej w ubr. w Zgromadzeniu Federalnym Rosji. Przedstawiając konkluzje z tych rozmów przewodniczący polskiej grupy senator Janusz Sepioł powiedział, że obie stron chcą, aby współpraca prowadziła do łamania stereotypów o naszych narodach i krajach a także wspierała dążenia do zbliżenia między nimi. "Temu służyłyby wizyty studyjne w takie miejsca, które pozwolą lepiej poznać współczesne problemy naszych krajów. Wizytom towarzyszyłyby seminaria, których tematyka wybiegałaby ku przyszłości. Rozmawialiśmy o idei nagrody, którą grupy parlamentarne mogłyby przyznawać instytucjom i organizacjom za ich wkład w dzieło zbliżenia narodów i państw. Podczas Forum Regionów jeden dzień byłby poświęcony wizycie Rosjan w polskich regionach a drugi dzień byłby swoistą "giełdą projektów, dotyczących współpracy Polski i Rosji" - powiedział sen. Sepioł.

Przewodniczący Rady Federacji Rosji S.M. Mironow podkreślił, że wyjazd przedstawicieli rosyjskich regionów ma "głęboki sens" i dodał, iż dołoży starań aby rosyjska delegacja była reprezentatywna a w jej skład wchodzili gubernatorzy poszczególnych regionów. S. M. Mironow ocenił, że nowy impuls współpracy międzyregionalnej Polski i Rosji ma wymiar praktyczny i będzie służyć wzrostowi wymiany handlowej między obydwoma państwami.

Na zakończenie spotkania marszałek Senatu B. Borusewicz zaprosił przewodniczącego Rady Federacji Rosji S.M. Mironowa do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce.

Podczas pobytu w Moskwie marszałek B. Borusewicz spotkał się też z ministrem spraw zagranicznych Rosji S.W. Ławrowem. Rozmawiano o współpracy polsko-rosyjskiej w dziedzinach interesujących oba państwa. Jak powiedział marszałek Borusewicz rozmowa z szefem dyplomacji rosyjskiej była "bardzo dobra" i "konstruktywna".