Wydarzenia - Senat RP

"Polska po 20 latach wolności"

22-23 maja 2009 r., w ramach obchodów Roku Polskiej Demokracji, organizowanych przez Senat RP, odbyła się konferencja Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego "Polska po 20 latach wolności", poświęcona przemianom społecznym ostatnich dwóch dekad. Patronatem honorowym spotkanie objęli wicemarszałek Marek Ziółkowski i rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

Podczas konferencji wystąpili polscy i zagraniczni socjologowie - zarówno ci, którzy byli uczestnikami przełomowych wydarzeń w historii Polski, jak i młodzi naukowcy, opisujący lata transformacji z wykorzystaniem instrumentarium socjologicznego.

W zaprezentowanych podczas konferencji wystąpieniach podjęto próbę analizy i interpretacji w kategoriach teoretycznych, a także zaprezentowano świadectwa empiryczne, odnoszące się do polskich doświadczeń: zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, po 20 latach wolności w czterech obszarach tematycznych:

  • instytucje - co zbudowaliśmy? (rynek, społeczeństwo obywatelskie, partie polityczne);
  • społeczeństwo - jak się zmieniliśmy? (społeczna marginalność, przekształcenia systemu klasowego, przekształcenia na wsi);
  • procesy - przez co przeszliśmy? (religijność i kościół, spory o pamięć i historię);
  • tożsamość - kim jesteśmy? >(tożsamość narodowa Polaków, stosunek do obcych i mniejszości etnicznych, przemiany płci kulturowej, zmiany w sferze wartości).