Wydarzenia - Senat RP

Seminaria i konferencje w Senacie VII kadencji

23.09.2011 r.Konferencja "List do Taty"
Materiały z konferencji

16.09.2011 r.Konferencja "Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego"
Materiały z konferencji

19.07.2011 r.Konferencja "Przebieg inwestycji infrastrukturalnych w transporcie"

7.06.2011 r.Konferencja "Chemia w rozwoju i postępie cywilizacji"

2.06.2011 r.Konferencja "Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie dolnej Wisły)"
Materiały z konferencji

24.05.2011 r.Konferencja "Propozycje zmian w ustawie o funduszu sołeckim, zmian prawnych dotyczących wspólnot gruntowych i projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym"

10.05.2011 r.Konferencja "30. rocznica rejestracji NSZZ RI "Solidarność"
Materiały z konferencji

15.04.2011 r.Konferencja "Myśl społeczno-polityczna Jana Pawła II. Wskazania dla polityków"
Materiały z konferencji

8.04.2011 r.Konferencja "Odzyskać z niepamięci - w 66 rocznicę wyzwolenia kobiecego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück"

1.03.2011 r.Konferencja "Polska piłka nożna przed Euro 2012"

22.02.2011 r.Obecny stan oraz przyszłość ogólnopolskich i regionalnych mediów publicznych

7.02.2011 r.Seminarium "Wolność zrzeszania się"

1.02.2011 r.Konferencja "Gospodarka wodna - stan aktualny i zadania na przyszłość"
Materiały z konferencji

25.01.2011 r.Konferencja "Wpływ kodeksu żywnościowego FAO/WHO na produkcję bezpiecznej żywności"
(Materiały z konferencji 12,6 MB)

17.12.2010 r.Konferencja "Parlamentarny wymiar polskiego przewodnictwa w UE w II połowie 2011 r.
Konkluzje z konferencji

14.12.2010 r.Konferencja "Kapitał polski w Rosji - warunki inwestowania, zagrożenia i szanse"
(Materiały z konferencji )
27.11.2010 r.Konferencja "Harcerstwo niepokorne"

23.11.2010 r.Konferencja "Sport wyczynowy - stan i perspektywy" (Materiały z konferencji )

5.11.2010 r.Konferencja pt. "Samorząd przyjazny seniorom" zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych

19.10.2010 r. Konferencja "W kręgu śląskiej kultury, tradycji i dialektu"
(Materiały z konferencji 0,4 MB)
8.10.2010 r. Konferencja "Skazani na ubóstwo!?"

6.10.2010 r. Konferencja "Szanse i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce"
(Materiały z konferencji 3,4 MB)
22.06.2010 r. Konferencja "Samorządowy Lider Zarządzania 2010 - usługi techniczne i zdrowotne"

8.06.2010 r. Konferencja "Mikro jest piękne"
(Materiały z konferencji 1,2 MB)
7.06.2010 r. Konferencja w 20. rocznicę ustanowienia przez Kongres Stanów Zjednoczonych programu pomocy dla odrodzonego Senatu i Sejmu RP
(Folder wydany z okazji 20. rocznicy ustanowienia przez Kongres Stanów Zjednoczonych programu pomocy dla odrodzonego Senatu i Sejmu RP)

18.05.2010 r. II Forum Regionów Polska-Rosja

12.05.2010 r. Konferencja "Fundusz sołecki - po roku"

27.04.2010 r. Konferencja "Ochrona klimatu szansą dla gospodarki i społeczeństwa"
(Materiały z konferencji
25.02.2010 r. Konferencja "90-lecie powrotu Polski nad Bałtyk"

22-23.02.2010 r. Konferencja "Traktat z Lizbony - traktatem parlamentów europejskich"

15.12.2009 r. Seminarium "Nowe narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów"

15.12.2009 r. Konferencja "Słowacki współczesny"

15.12.2009 r. Konferencja "Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP"

14.12.2009 r. Konferencja "Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne"

14.12.2009 r. Konferencja "Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych"

11.12.2009 r. Konferencja "90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia - teraźniejszość - przyszłość"

9.12.2009 r. Konferencja "Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych"

4.12.2009 r. Posiedzenie seminaryjne "Wpływ profilaktyki na zdrowie publiczne w Polsce a perspektywy szczepień ochronnych w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży"

1.12.2009 r. Konferencja "Bezpieczeństwo w górnictwie"

20.11.2009 r. Konferencja "Liberalizacja przewozów pasażerskich - koniec PKP czy nowa era pomyślności kolei żelaznych"
(Materiały z konferencji 0,5 MB)

17.11.2009 r. Konferencja "Gospodarka wodna na wsi i w rolnictwie" (program)
(Materiały z konferencji 8,9 MB)

6.11.2009 r. Konferencja "Wychowanie fizyczne i sport w szkole" (program)
(Materiały z konferencji )

28.10.2009 r. Konferencja "Społeczeństwo obywatelskie a fundusze unijne. Partnerstwo ale jakie?"(program)

27.10.2009 r. Panel dyskusyjny "Język polskiej polityki po 1989 roku"

14.10.2009 r. Konferencja "Gminne systemy energetyki odnawialnej"
Materiały z konferencji
30.06.2009 r. Konferencja "Samorząd terytorialny w państwie i w społeczeństwie"
(Materiały z konferencji )

29.06.2009 r. Seminarium "Dobre rządzenie w regionach czyli jak tworzyć regionalne mechanizmy rozwojowe"

23.06.2009 r. Konferencja "Samorządowy lider zarządzania 2009 - usługi społeczne"

9.06.2009 r. Konferencja "Handel detaliczny w Polsce - warunki rozwoju rynku"
(Materiały) z konferencji

29.05.2009 r. Konferencja historyczno-politologiczna "Dwadzieścia lat po przełomie; tradycje i współczesność demokracji parlamentarnej w Polsce"
(Materiały z konferencji 0,6 MB)

12.05.2009 r. Konferencja "Ochrona dzieci przed uzależnieniami"

21.04.2009 r. Konferencja "Fundusz Sołecki - zadania i szanse"

16.02.2009 r. Konferencja "Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego jako organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej, w kontekście rządowego planu przekształceń szpitali - przyszłość szpitali samorządowych"

10.02.2009 r. Konferencja "Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian Wspólnej Polityki Rolnej"
(Materiały z konferencji 8,5 MB)

29.01.2009 r. Konferencja "Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok trzeci."
(Materiały z konferencji )

6.01.2009 r. Konferencja "Perspektywy i szanse szczepień ochronnych w Polsce, w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży"

2.12.2008 r. Konferencja "Niepełnosprawni w podróży"

27.11.2008 r. Konferencja "Wpływ amerykańskiego kryzysu na bezpieczeństwo i stabilność rynków finansowych w UE i Polsce"
(Materiały z konferencji - format html - 0,5 MB)

27.11.2008 r. Konferencja "Twórcy niepodległości 1918-1922"

18.11.2008 r. Konferencja "Zagrożenia wychowawcze XXI wieku"

27-28.10.2008 r. Konferencja "Polski system probacji - stan i kierunek rozwoju w kontekście standardów europejskich"
(Materiały z konferencji 4,8 MB)

14.10.2008 r. Konferencja "Energetyka atomowa w Polsce - czas na działania"
(Materiały z konferencji 0,4 MB)

7.10.2008 r. Konferencja "III wiek w XXI wieku"

1.10.2008 r. Konferencja "Muzea - nowe wyzwania"

30.09.2008 r. Konferencja "Sport kobiet w Polsce -stan i perspektywy"
(Materiały z konferencji 11,3 MB)

23.09.2008 r. Konferencja "Zasada pomocniczości w polskim życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem systemu zabezpieczenia społecznego"

15.09.2008 r. Konferencja "Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku"

2.07.2008 r. Konferencja "Przyszłość polskiej piłki nożnej"

1.07.2008 r. Konferencja "Droga kariery prawnika w Polsce"
(Materiały z konferencji 0,5 MB)

27.06.2008 r. Konferencja "Podział władzy w państwie demokratycznym"
(Materiały z konferencji 0,5 MB)

24.06.2008 r. Konferencja "Jakość i bezpieczeństwo żywności warunkiem zdobycia nowych rynków zbytu"
(Materiały z konferencji 10 MB)

23.06.2008 r. Konferencja "Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok drugi"

18.06.2008 r. Konferencja "Samorządowy lider zarządzania 2008 - Usługi techniczne"

9.06.2008 r. Konferencja "Jednostka przeciw totalitaryzmowi - w 60. rocznicę zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego"
(Materiały z konferencji 0,3 MB)

30.05.2008 r. Konferencja "Żywność naturalna wysokiej jakości szansą rozwoju polskiego rolnictwa"

(Materiały z konferencji 16,4 MB)

29.05.2008 r. Konferencja "Stan obecny oraz perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w aspekcie ruchu turystycznego"

28.05.2008 r. Seminarium "Sytuacja opieki psychiatrycznej w Polsce"

13.05.2008 r. Seminarium "Nowe zasady prowadzenia polityki społecznej""

10.05.2008 r. Konferencja "Patriotyzm jutra a wyzwania współczesnego harcerstwa. Rola harcerstwa w państwie"

29.04.2008 r. Konferencja "Decentralizacja kompetencji samorządów i propozycje zmian legislacyjnych dotyczących sołectw, służących wzmocnieniu statusu sołtysów"

22.04.2008 r. Konferencja "Usługi asystenckie w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych"

17.04.2008 r. Konferencja "Ratyfikacja przez Polskę europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych - wyzwaniem dla administracji publicznej i organizacji mniejszości"

16.04.2008 r. "Spółdzielnie socjalne dla osób niepełnosprawnych - w kierunku lepszych rozwiązań prawnych"
(Materiały z konferencji 4,4 MB)
8.04.2008 r. Konferencja "Jak stworzyć prawo autorskie na miarę XXI wieku - pierwsze kroki"
(Materiały z konferencji 3,5 MB)

14.03.2008 r. Konferencja "Komunikacja elektroniczna XXI wieku"
(Materiały z konferencji 0,14 MB)

11.03.2008 r. Konferencja "Ochrona środowiska w Unii Europejskiej - stan realizacji zobowiązań oraz możliwości finansowania"

28.02.2008 r. Konferencja "Sytuacja socjalna i aktywność społeczna osób starszych w Polsce"

18.12.2007 r. Konferencja "Finansowe wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007 - 2013"
(Materiały z konferencji 4,2 MB)