Wydarzenia - Senat RP

IV Festiwal Teatrów Dziecięcych z Zagranicy we Włocławku

9 sierpnia 2009 roku zakończył się IV Festiwal Teatrów Dziecięcych z Zagranicy we Włocławku. W Koncercie Galowym, podsumowującym trwające 7 dni warsztaty teatralne, uczestniczył senator Andrzej Person, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Festiwal jest organizowany od 2006 roku, ma charakter konkursu. Umożliwia uczestnikom doskonalić język polski i umiejętności artystyczne pod kierunkiem specjalistów. W tegorocznym Festiwalu brały udział dziecięce i młodzieżowe polonijne zespoły teatralne m. in. z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Do Włocławka zjechało ponad 150 utalentowanych młodych ludzi, którzy biorąc udział w warsztatach teatralnych realizowali swoje pasje artystyczne.

Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem środowisk polonijnych i polskich za granicą. Pozwala ona młodzieżowym polonijnym zespołom teatralnym na skonfrontowanie własnych dokonań artystycznych. Jest również doskonałą okazją do lepszego poznania Macierzy.

Uczestnicy tegorocznej edycji Festiwalu, poza zajęciami warsztatowymi, wzięli udział w wycieczkach edukacyjnych, promujących historię i tradycje ludowe Kujaw. Nie zabrakło spotkań integracyjnych z rówieśnikami z Włocławka i regionu.