Wydarzenia - Senat RP

Wystawa poświęcona Stefanowi Korbońskiemu

22 kwietnia 2009 r. Senat RP podjął uchwałę o uczczeniu pamięci Stefana Korbońskiego (1901-1989) wielkiego Polaka, wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w kraju i na emigracji. W 20 rocznicę śmierci Stefana Korbońskiego w Senacie została otwarta wystawa, zorganizowana przez Muzeum Historii Ruchu Ludowego oraz Instytut Pamięci Narodowej, prezentująca kolejne etapy patriotycznej działalności męża stanu, który życie poświęcił walce o wolną i niepodległa Ojczyznę.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali krótkiego zarejestrowanego elektronicznie wystąpienia wdowy po Stefanie Korbońskim, Zofii, która z uwagi na stan zdrowia nie mogła przyjechać do Polski.

Otwierając wystawę marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz poinformował. że podjęta przez Senat uchwała zostanie niebawem przesłana Zofii Korbońskiej. Marszałek podkreślił, że Zofia i Stefan Korbońscy byli i są dla jego pokolenia przykładem jak żyć, jaką przyjmować postawę wobec istniejącej rzeczywistości, jak oceniać PRL. Książki Stefana Korbońskiego były dla młodego powojennego pokolenia Polaków lekturą podstawową, one to pokolenie kształtowały. Dzięki takim postaciom jak Stefan Korboński, ich pracy na rzecz wolności i demokracji, Polacy wychowani w PRL wiedzieli do jakich ideałów powinni się odwoływać. W okresie stanu wojennego - przypomniał marszałek Borusewicz - "Solidarność" czerpała z wzorców i doświadczeń państwa podziemnego okresu wojny. I dlatego - jak stwierdził marszałek - mimo okupacji, niemieckiej, sowieckiej i PRL-u ciągłość historyczna wolnej niepodległej Polski nie została zerwana.

Marszałek zapewnił, że Senat będzie pokazywał i upowszechniał postaci z naszej historii, które powinny być dla nas przykładem i z których, jako naród możemy być dumni. Korboński - podkreślił marszałek - widział sprawy Polski w kontekście światowym. Wiedział, że totalitaryzm można obalić we współpracy z wszystkimi ujarzmionymi narodami.

Zdaniem marszałka, wystawę o Stefanie Korbońskim należy zadedykować kolejnym pokoleniom, by młodym Polakom przybliżyć postać niezwykle zasłużoną dla demokracji, której 20-lecie odrodzenia w tym roku świętujemy. Marszałek podziękował inicjatorom uchwały oddającej hołd wielkiemu Polakowi, organizatorom wystawy i wszystkim uczestniczącym w uroczystości gościom.