Wydarzenia - Senat RP

15. Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie

7-9 sierpnia 2009 r. odbył się XV Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie. Celem imprezy była prezentacja dorobku kulturalnego Polaków zamieszkałych na byłych Kresach, integracja środowisk polonijnych oraz wsparcie inicjatyw służących ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. W festiwalu wzięli udział indywidualni twórcy oraz zespoły dziecięce, kapele, chóry i zespoły taneczne z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Czech. Ich występom towarzyszyły wystawy plastyczne, fotograficzne, wieczory poetyckie. Odbyła się też konferencja naukowa, poświecona kulturze kresowej, z udziałem wykładowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz gości z Wilna. Organizatorem festiwalu było Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie.

Senat RP - opiekun Polonii i Polaków za granicą - od lat wspiera finansowo z budżetu Kancelarii Senatu organizację mrągowskiego festiwalu, który jest niezwykłym zjawiskiem kulturowym nie tylko w Mrągowie, ale także w kraju.

Podczas galowego koncertu, uczestniczący w uroczystości senator Andrzej Person, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, odczytał list marszałka Bogdana Borusewicza, adresowany do uczestników festiwalu:

"Festiwal ten jest jedną z największych imprez o charakterze patriotycznym, integracyjnym i artystycznym, która ma w Polsce stałą i wysoką pozycję w kalendarzu wydarzeń kulturalnych o charakterze polonijnym" - podkreślił marszałek.

Jego zdaniem piętnaście lat historii spotkań festiwalowych na gościnnej ziemi mrągowskiej najlepiej świadczy o poczuciu polskości uczestników festiwalu. Marszałek wyraził nadzieję, że przyjęta forma spotkań przyczyni się do umacniania pokoleniowych więzi z Polską, z naszymi narodowymi tradycjami, z przebogatą i chlubną historią, a w szczególności z mową ojczystą.

Marszałek podziękował gospodarzom miasta i regionu za "iście kresową staropolską gościnność", a organizatorom imprezy za "konsekwencję w działaniu i ogromną pracę, jaką wykonali, aby przygotować kolejne edycje Festiwalu Kultury Kresowej".

Senator A. Person wręczył medale XX-lecia Senatu RP zasłużonym działaczom Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - Józefowi Szyłejce, prezesowi Zarządu Głównego i Anieli Dobielskiej, prezesowi Oddziału Mrągowskiego.