Wydarzenia - Senat RP

Spotkanie przedstawicieli Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych z Prezesem Rady Ministrów, Donaldem Tuskiem

13 czerwca 2008 roku Prezes Rady Ministrów Donald Tusk przyjął przedstawicieli Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W spotkaniu z Premierem uczestniczyli Tadeusz Pilat prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Helena Miziniak honorowy prezydent EUWP, Roman Śmigielski sekretarz generalny EUWP. W rozmowach udział wziął także Artur Kozłowski przewodniczący Rady ds. Polaków na Wschodzie. Prezesowi Rady Ministrów towarzyszyli Michał Boni szef Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów, Sławomir Nowak szef Gabinetu Premiera i Igor Ostachowiak podsekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

Podczas spotkania poruszono kwestie związane z opieką Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią oraz dyskutowano o modelu finansowania działalności polonijnej. Wskazano na konieczność większej obecności tematyki dotyczącej spraw Polaków mieszkających poza granicami w mediach publicznych. Przedstawiciele EUWP mówili także o potrzebie nowelizacji ustawy "Karta Polaka" i potrzebie zmiany ustawy "O Obywatelstwie". Uczestnicy spotkania podjęli też tematykę ochrony praw polskich mniejszości narodowych, oświaty polonijnej oraz spraw związanych ze zjawiskiem nowej emigracji.