Wydarzenia - Senat RP

List marszałka Senatu do przewodniczącego Islamskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego Islamskiej Republiki Iranu

Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu RP 23 czerwca 2009 r. wystosował do Ali Ardeshir Larijani'ego, przewodniczącego Islamskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego Islamskiej Republiki Iranu list, w którym wyraża niepokój o przyszłość w tym kraju podstawowych swobód obywatelskich w związku z użyciem sił wobec protestujących i informacjami o ofiarach śmiertelnych i aresztowaniach

W liście czytamy:

"Z głęboką troską śledzę doniesienia o sytuacji w Iranie po wyborach prezydenckich. Informacje o nieprawidłowościach, do których mogło dojść w procesie wyborczym, oraz o użyciu siły wobec protestujących, stanowią podstawę do obaw o przyszłość podstawowych swobód obywatelskich. Pragnę wyrazić szczególny niepokój w związku z informacjami o ofiarach śmiertelnych i kontynuowanych aresztowaniach.

Wiadomości z Iranu w sposób wyjątkowy przyciągają uwagę Polaków, którzy doświadczali represji ze strony władzy komunistycznej. W żywej pamięci wciąż mamy brutalne reakcje władz na próby wyrażania opinii przez polskie społeczeństwo. Dlatego wiedząc, że Pan Przewodniczący podziela troskę o przejrzystość debaty publicznej i zachowanie praw obywatelskich w Iranie, zwracam się do Pana i za Pana pośrednictwem do władz Iranu z apelem o powstrzymanie rozlewu krwi i wycofanie się z represji. Mam także nadzieję, że powołana przez Pana komisja parlamentarna przyczyni się do wyjaśnienia okoliczności użycia siły wobec demonstrantów.

W tym roku z dumą obchodzimy w Polsce dwudziestą rocznicę pierwszych wolnych wyborów po II wojnie światowej. Były one wynikiem pokojowego procesu demokratyzacji naszego życia publicznego. Przemiany w Polsce są dziś oceniane pozytywnie zarówno przez społeczeństwo jak i byłych przedstawicieli komunistycznej władzy. Demokratyczna legitymizacja władzy jest podstawą jej wiarygodności. Dlatego w napięciu przyglądamy się rozwojowi wydarzeń w Iranie żywiąc nadzieję, że prawa i godność obywateli w Pana kraju zostaną uszanowane".

List o podobnej treści Bogdan Borusewicz przesłał także do Ali Akbar Haszem Rafsandżani'ego, przewodniczącego Zgromadzenia Ekspertów Islamskiej Republiki Iranu.