2011 Rok Marii Skłodowskiej-Curie
Uchwała Senatu RP