Wydarzenia - Senat RP

Spotkanie opłatkowe senatorów i pracowników Kancelarii Senatu

18 grudnia 2008 r. w przerwie obrad 24. posiedzenia Senatu, odbyło się spotkanie opłatkowe senatorów i pracowników Kancelarii Senatu z udziałem duszpasterza parlamentarzystów ks. Piotra Pawlukiewicza.

Uroczystość rozpoczęto kolędą "Wśród nocnej ciszy", poczym, zgodnie z wieloletnią tradycją, harcerze przekazali marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi Betlejemskie Światełko Pokoju. Tegoroczną ideą przekazywania światła jest niesienie płomienia braterstwa.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podziękował harcerzom za kolędę oraz światło betlejemskie. Jak stwierdził, przy tym świetle bardziej jesteśmy skłonni sobie przebaczać.

Duszpasterz parlamentarzystów ks. Piotr Pawlukiewicz odczytał ewangelię św. Łukasza o narodzeniu Pana. Nawiązując do symbolu światła, ks. Pawlukiewicz życzył senatorom, by jak najlepiej przewidywali drogę dla naszego narodu.

Z okazji zbliżających się Świąt, marszałek Bogdan Borusewicz życzył wszystkim spokoju, życzliwości, pokoju w rodzinie, a politykom także wsparcia i zrozumienia wyborców, którzy powinni być przekonani, że politycy kierują się dobrem Polski - tym jedynym i najważniejszym drogowskazem.