Wydarzenia - Senat RP

Wystawa fotograficzna "Hades?"

7 lipca 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz otworzył w Senacie wystawę "Hades?". Wpisuje się ona w obchody Roku Demokracji Lokalnej, prezentując jedną z "małych ojczyzn" - Górny Śląsk.

Na ekspozycję składa się 50 fotografii autorstwa Tomasza Tomaszewskiego opatrzonych komentarzem dziennikarza Dariusza Kortki. Zdjęcia powstały między marcem i sierpniem 2009 r. Jak napisał artysta we wprowadzeniu do wystawy, jego intencją "było uhonorowanie ludzi ciężkiej, fizycznej pracy. Robotników. Wybrałem Górny Śląsk, gdzie etos pracy oraz rytuały z nim związane wydawały mi się najbardziej żywe, widoczne i barwne. Polska zmienia się szybko i na wielu moich fotografiach widać czynności, miejsca i przedmioty odchodzące już do historii".

Zdjęcia dokumentują m.in. pracę górników, pracowników koksowni, zakładów metalurgicznych - wytapiaczy surówki i upalaczy, a także życie mieszkańców i architekturę Bobrka, dzielnicy Bytomia i Nikiszowca, dzielnicy Katowic, która stara się o wpisanie na listę Pomników Historii.

Inicjatorką zorganizowania wystawy była senator z Katowic, wicemarszałek Senatu, śp. Krystyna Bochenek. Tragicznie zmarłą przypomniało prezentowane na wystawie zdjęcie Bartłomieja Barczyka zrobione podczas zbiórki funduszy dla niezamożnych studentów ze Śląska w ramach akcji "Krzesła dla Nauki". Wśród zaproszonych gości byli obecni mąż i córka K. Bochenek.

Autor prezentowanych zdjęć Tomasz Tomaszewski jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Zajmuje się fotografią prasową, publikował swoje prace zarówno w polskiej prasie, jak i zagranicznej. Jest stałym współpracownikiem magazynu "National Geographic", autorem wielu wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, laureatem polskich i międzynarodowych nagród.