Wydarzenia - Senat RP

Wystawa poświęcona Józefowi Teofilowi Teodorowiczowi

4 grudnia 2008 r. w Senacie marszałek Bogdan Borusewicz otworzył wystawę poświęconą Józefowi Teofilowi Teodorowiczowi arcybiskupowi lwowskiemu obrządku ormiańskiego.

Marszałek podkreślił, iż arcybiskup Józef Teodorowicz - Ormianin z pochodzenia i polski patriota - jest postacią znaczącą w kościele katolickim, w polskiej polityce, w historii Polski. By przypomnieć Polakom tę wspaniała, a zapomnianą w czasach PRL-u postać, Senat nie tylko zorganizował wystawę, ale także - w dniu 70. rocznicy śmierci arcybiskupa - podjął specjalną uchwałę. Jak stwierdził marszałek, arcybiskup Teodorowicz jest przykładem człowieka, którzy mając z inne korzenie, dobrze się czuł się w Polsce, budował i utrwalał niepodległość.

Inicjatorem wystawy pt. "Wielki zapomniany. Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz (1864-1938) - wybitny polski kapłan i mąż stanu" oraz uchwały Senatu był senator Łukasz Abgarowicz. Ekspozycję przygotowała Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich we współpracy z Kancelarią Senatu.

Przybyły na otwarcie wystawy arcybiskup Kazimierz Nycz podziękował za wystawę poświęconą arcybiskupowi metropolicie lwowskiemu obrządku ormiańskiego Józefowi Teodorowiczowi, który był Ormianinem i Polakiem z wyboru. Jak stwierdził biskup, przypomnienie tej postaci jest nie tylko sprawą polskich Ormian, lecz wszystkich Polaków. Arcybiskup Kazimierz Nycz przypomniał też istniejące nagrania tzw. rekolekcji sejmowych arcybiskupa Teodorowicza z 1938 roku. Zdaniem arcybiskupa Nycza, słuchając tych nagrań można się przekonać, jak głębokiego ducha człowiekiem był abp Teodorowicz, jakim był wielkim patriotą, jak przyczyniał się do jedności między ludźmi.

Wystawa obrazuje życie i działalność arcybiskupa. Zwiedzający mogą także obejrzeć ilustrowaną jednodniówkę "Gregoriana", w której m.in. przedrukowane zostały przedwojenne artykuły, relacja z ostatnich chwil życia abp. Teodorowicza, wspomnienia i przedwojenny obszerny artykuł o polskich Ormianach.

W otwarciu wystawy udział wzięli także księża ormiańskokatoliccy, minister Andrzej Przewoźnik, pasterze społeczności ormiańskiej w Polsce ks. Cezary Anusewicz i ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski oraz przedstawiciele środowisk ormiańskich.

W uchwale Senat RP podjętej 4 grudnia, w 70. rocznicy śmierci arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza, upamiętniającej tę wybitną postać czytamy m.in.:

W 70. rocznicę śmierci Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza, ordynariusza lwowskiego obrządku ormiańskiego, posła i senatora Drugiej Rzeczypospolitej, wobec Jego wielkich zasług dla odrodzenia niepodległego państwa polskiego, wdzięczny za Jego świadectwo heroicznego patriotyzmu, pomny Jego roli kościelnego i narodowego autorytetu, uznając, że Jego postać uosabia najlepsze tradycje Rzeczypospolitej, pragnąc utrwalić Jego sławę wielkiego mówcy, wybitnego myśliciela i pisarza, honorując Jego ofiarną pracę na rzecz Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego, przypominając, że po Jego śmierci cała Rzeczpospolita okryła się żałobą, Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd najwybitniejszemu z polskich Ormian, gente Armenus, natione Polonus.