Wydarzenia - Senat RP

"W kręgu śląskiej kultury, tradycji i dialektu"

19 października 2010 r. w Senacie odbyła się konferencja "W kręgu śląskiej kultury, tradycji i dialektu", organizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu z okazji 20. edycji konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku".

Otwierając konferencję, przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Piotr Ł.J. Andrzejewski powiedział, że jej celem jest nie tylko popularyzowanie konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku", ale także znalezienie odpowiedzi na pytanie o miejsce Śląska w kulturze polskiej, europejskiej i światowej. Przypomniał, że pierwsze teksty w języku polskim powstały właśnie na Śląsku, m.in. słynne zdanie "Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj!".

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej, inicjatorka konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku", zaznaczyła, że zainspirował on wiele szkół do popularyzowania gwar. Podkreśliła bogactwo gwar śląskich i ich wartości dydaktyczne.

Mówiąc o znaczeniu folkloru w budowaniu tożsamości Ślązaków, prof. Dorota Simonides przypomniała historię Śląska i najstarsze zabytki folkloru śląskiego. Warto pamiętać, że autorem pieśni "Gaude Mater Polonia" jest Wincenty z Kielczy koło Strzelec Opolskich. Profesor D. Simonides podkreśliła, że Śląsk, jako teren pogranicza, był swoistym tyglem, w którym stapiały się i przenikały różne kultury. Ta wielokulturowość wyrastała z poczucia własnej tożsamości i wartości własnej kultury, a także z szacunku dla wartości reprezentowanych przez inną grupę regionalną, etniczną czy narodową. "Dzisiaj też każdy musi mieć swoje znaki identyfikacyjne, które by nas wyróżniały i rozróżniały, które by nas dowartościowywały i które by nas określały i umożliwiały nazwanie nas Polakami, Czechami czy Niemcami, a w obrębie własnego państwa: Ślązakami, Krakowianami, Wielkopolanami" - mówiła prof. D. Simonides.

Psychologiczno-socjologiczny status Śląska i gwar śląskich przedstawił prof. Jan Miodek, prof. Helena Synowiec zaś, omawiając miejsce dialektu śląskiego w edukacji, zaapelowała o przywrócenie edukacji regionalnej, zlikwidowanej w 2008 r. w podstawie programowej. W opinii prof. H. Synowiec, dzieci i młodzież powinny uczyć się o odmianach dialektów i wewnętrznym zróżnicowaniu danego dialektu.

Uczestnicy konferencji wysłuchali monologów laureatów konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku": Krystiana Czecha, Łucji Dusek i Betiny Zimończyk.

Materiały z konferencji