Wydarzenia - Senat RP

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic z wizytą w Senacie

10 czerwca 2010 roku marszałek Senatu Bogdan Borusewicz spotkał się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, komisarzem ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji KE Marosem Sefcovicem. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący senackiej komisji Spraw Unii Europejskiej Edmund Wittbrodt.

M. Sefcovic przedstawił kluczowe elementy programu prac KE w 2010 roku. Powiedział, że najważniejszym zadaniem KE jest wzmocnienie nadzoru i koordynacji gospodarczej oraz poprawa zarządzania w strefie euro. Marszałek Borusewicz podkreślił, że polskie społeczeństwo z niepokojem obserwuje problemy gospodarcze, które pojawiły się w krajach na południu Europy. Opowiedział się za wzmożeniem kontroli nad wydatkami we wszystkich państwach UE. Dodał, że w Polsce na "straży" wysokości długu publicznego stoi konstytucja. Zapytany przez marszałka jak ocenia możliwości wyjścia z kryzysu gospodarczego Grecji M. Sefcovic powiedział, że rząd tego kraju przyjął drastyczny program działań mających na celu uzdrowienie gospodarki. KE z uznaniem i szacunkiem odnosi się do wysiłków rządu greckiego. Jeżeli Grecja wypełni warunki postawione przez państwa strefy euro to ma szanse wyjścia z kryzysu. Dodał, że Grecy są zdeterminowani żeby działania przeprowadzić do końca, zważywszy, iż większość społeczeństwa popiera działania rządu. M. Sefcovic podkreślił, że sytuacja w Portugalii i Hiszpanii jest inna aniżeli w Grecji. UE zależy na tym, żeby w krajach tych nie powtórzył się scenariusz grecki.

Komisarz Sefcovic pozytywnie ocenił decyzję przystąpienia Słowacji do strefy euro, choć - jak powiedział - początkowo wydawało się, że projekt ten będzie trudno wprowadzić ze względu na bariery mentalnościowe Słowaków. Z uznaniem odniósł się do decyzji o przystąpieniu do strefy euro Estonii. Powiedział, że KE jest pod wrażeniem tego jak szybko kraj ten spełnił wszystkie warunki niezbędne, aby przyjąć wspólną walutę. M. Sefcovic wyraził przekonanie, że strefa euro będzie nadal poszerzana, choć należy się spodziewać zaostrzenia warunków akcesji. Komisarz podkreślił, że KE nie może narzucać rządom państw UE ograniczeń dotyczących wysokości długu publicznego, ale Komisja będzie się zwracać do poszczególnych państw, by przedstawiały budżety, aby można je było oceniać czy są realistyczne i zgodne z kryteriami UE. Sefcovic dodał, że oprócz działań prewencyjnych, mogą też być podejmowane inne np. zamrożenie funduszy unijnych.

Marszałek Borusewicz powiedział, że polski rząd i polskie społeczeństwo popierają naszą obecność w UE i dalszą integrację. Przykład Grecji wskazuje, że ta integracja jest potrzebna - podkreślił Borusewicz. M. Sefcovic z uznaniem odniósł się do wizyty całego polskiego rządu w Brukseli i debaty na temat problemów, którymi Polska chce się zająć gdy będzie przewodniczyć pracom KE w drugiej połowie 2011 roku.