Wydarzenia - Senat RP

Wystawa "900 lat Raciborza"

19 listopada 2008 r. marszałek Bogdan Borusewicz otworzył w Senacie wystawę "900 lat Raciborza", zorganizowaną z inicjatywy senatora Tadeusza Gruszki.

W uroczystości wzięli udział senatorowie, posłowie; przybyli przedstawiciele władz Raciborza z prezydentem miasta Mirosławem Lenkiem i starostą raciborskim Adamem Hajdukiem.

Po wystawie oprowadzała dyrektor muzeum w Raciborzu Joanna Muszała-Ciałowicz.

Wystawa wpisuje się w tegoroczny jubileusz obchodów 900-lecia ukazania się pierwszej pisemnej wzmianki o Raciborzu w źródłach historycznych - w kronice Galla Anonima z 1108 r.

Duża część ekspozycji - przygotowanej przez muzeum w Raciborzu w większości z własnych zbiorów, a także ze zbiorów archiwów państwowych we Wrocławiu i w Katowicach oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu - była już prezentowana jako wystawa czasowa w muzeum w Raciborzu.

Celem zorganizowania ekspozycji jest ukazanie Raciborza - bardzo ważnego miasta, położonego na skrzyżowaniu traktów handlowych, m.in. szlaku bursztynowego, szlaku ze Wschodu w kierunku Wrocławia, szlaku z Moraw. Racibórz był siedzibą księstwa, ważnym ośrodkiem politycznym, administracyjnym, kulturalnym, gospodarczym i handlowym, dynamicznie rozwijającym się przez całą swoją historię. To jedno z najstarszych miast polskich, które prawa miejskie uzyskało przed 1217 r.

Racibórz jest także jednym z najbardziej zielonych śląskich miast. Współczesny Racibórz stanowi atrakcję pod względem historycznym, kulturowym i przyrodniczym, a troska o poszanowanie reliktów przeszłości, dziedzictwa wielowiekowej i wielokulturowej spuścizny jest jednym z najważniejszych celów jego władz.

Na ekspozycji prezentowanej w Senacie znajdują się m.in. zabytki archeologiczne z okresu neolitu, brązu i żelaza, dowodzące dawnego osadnictwa na terenach miasta. Zostały pokazane średniowieczne naczynia, świadczące o wysokiej kulturze materialnej mieszkańców, a także kopie unikatowych pieczęci władców Raciborza, wywodzących się z dynastii Piastów i czeskich Przemyślidów, pieczęci miejskich z okresu 1224-1850, fotokopie dokumentów pergaminowych, m.in. statut Raciborskiego Bractwa Literackiego, najwcześniej założonego na Górnym Śląsku. Eksponowane fotokopie dokumentów dotyczących działalności Rady Miasta Raciborza od 1343 do 1700 r. oraz kart graduału dominikańskiego, spisanego w Raciborzu w XV w. Przedstawione są również fotografie najwcześniejszych monet - denara brakteatowego z drugiej połowy XII w. i halerzy Raciborza z XV w. Okres nowożytny ilustrują kopie litografii z widokami miasta i zamku raciborskiego, planem Raciborza i okolic z XVIII w. Wystawę wzbogacają reprodukcje kilkudziesięciu historycznych pocztówek z widokami charakterystycznych miejsc Raciborza z przełomu XIX i XX w., eksponowane na tle współczesnych fotografii miasta.