Wydarzenia - Senat RP

Konferencja "Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne"

14 grudnia 2009 r. Komisja Środowiska, wspólnie z Senackim Zespołem Infrastruktury, zorganizowała w Senacie konferencję "Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne". Jej celem jest zdiagnozowanie głównych przeszkód w budowie polskiej infrastruktury i określenie kierunków pożądanych zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Zastępca dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury Agnieszka Krupa poinformowała, że do 2012 r. na budowę dróg rząd przeznaczył 110 mld zł. Szybka realizacja inwestycji drogowych musi być jednak przeprowadzona zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Obecnie aspekt ochrony środowiska jest uwzględniany na każdym etapie inwestycji drogowych - od programowania po eksploatację. W opinii A. Krupy, "ochrona środowiska nie jest rzeczą trudną, jeśli są dobre chęci i dobre, stabilne prawo, dostosowane do wymogów Unii Europejskiej".

Generalny dyrektor ochrony środowiska Michał Kiełsznia omówił zadania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z programem "Natura 2000".

Środowiskowe uwarunkowania inwestycji drogowych, kolejowych i lotniczych przedstawili: prezes zarządu Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów "Transprojekt-Warszawa" Tadeusz Suwara, dyrektor generalny dróg krajowych i autostrad Paweł Mickiewicz, prezes zarządu Portu Lotniczego "Rzeszów-Jesionka" Stanisław Nowak i wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Marek Pawlik.

O problemach związanych z udziałem ekologicznych organizacji pozarządowych w procedurze przygotowywania ocen oddziaływania na środowisko mówił Wojciech Szymalski, członek zarządu stowarzyszenia "Zielone Mazowsze".