Wydarzenia - Senat RP

Wizyta ministra spraw zagranicznych Ukrainy

25 listopada 2009 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Ukrainy Petro Poroszenko wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

Marszałek wysoko ocenił współpracę Polski i Ukrainy, zarówno polityczną, gospodarczą, jak i parlamentarną, zwłaszcza na forum Polsko-Litewsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Petro Poroszenko podkreślił, że Polska jest dla Ukrainy przykładem procesów demokratyzacji, rozwoju gospodarczego, przemian systemowych. Wyraził też wdzięczność za rolę adwokata, jaką Polska przyjęła wobec Ukrainy w jej dążeniach integracyjnych ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi.

Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że za silną i demokratyczną Ukrainą opowiadają się w Polsce wszystkie ugrupowania polityczne, i nie jest to kwestia sentymentu wynikającego ze wspólnej historii, ale interesu państwa.

Marszałek wyraził nadzieję, że dualizm władzy na Ukrainie i powstające z tego powodu konflikty zakończą się wraz z przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Zdaniem marszałka ważne będzie, jaki kierunek przemian przyjmie wówczas Ukraina.

Ukraiński minister zapewnił, że niezależnie od tego, kto wygra wybory, Ukraina będzie wierna swoim inspiracjom europejskim. Jego zdaniem, 70% jej obywateli wspiera dążenia proeuropejskie i każdy prezydent będzie musiał usłyszeć ten głos narodu.

Minister poinformował marszałka o finalizowaniu umowy, której celem jest powołanie Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego. Misją uczelni będzie stymulowanie współpracy transgranicznej i edukacja młodych demokratów. Studenci z Ukrainy będą się również kształcić w Kolegium Europejskim w Natolinie.

Marszałek Borusewicz, przypominając o sprawowaniu przez Senat RP opieki nad Polonią, zaapelował o zaangażowanie ukraińskich władz centralnych w rozwiązanie problemu siedziby organizacji polskich we Lwowie. Organizacjom mniejszości ukraińskiej w Polsce został przekazany budynek Ukraińskiego Domu Narodowego w Przemyślu. Strona polska oczekuje podobnego załatwienia sprawy Domu Polskiego we Lwowie.