Wydarzenia - Senat RP

Spotkanie parlamentarnych komisji samorządu terytorialnego państw Grupy Wyszehradzkiej

23 i 24 lutego 2010 r. w Krakowie, w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyło się spotkanie parlamentarnych komisji samorządu terytorialnego państw Grupy Wyszehradzkiej, organizowane przez sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Podczas spotkania odbyły się dwie sesje. Pierwsza, 23 lutego, poświęcona była roli polityki regionalnej w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego, druga, 24 lutego, - wykorzystaniu środków UE w ochronie dziedzictwa kulturowego.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: przewodniczący Komisji ds. Administracji Publicznej i Rozwoju Regionalnego czeskiej Izby Poselskiej Tom Zajiček, przewodniczący Komisji ds. Administracji Publicznej, Rozwoju Regionalnego i Środowiska czeskiego Senatu Ivo Bárek, wiceprzewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej oraz przewodniczący Komisji ds. Administracji Publicznej i Rozwoju Regionalnego Tibor Cabaj oraz przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Erzsébet Gy. Németh.

Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej reprezentowali: przewodniczący poseł Bronisław Dutka, wiceprzewodnicząca posłanka Halina Rozpondek oraz posłanka Maria Nowak. Senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - przewodniczący senator Mariusz Witczak, wiceprzewodniczący senator Janusz Sepioł i senator Jadwiga Rotnicka.

W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor Piotr Żuber z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a także rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Karol Musioł i dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Waltoś.