Wydarzenia - Senat RP

Wystawa w Senacie:
"Polska - tradycje parlamentaryzmu do 1791 r."

Od 12 lipca do 15 września 2011 r. w Senacie na parterze można oglądać wystawę pokazującą tradycje polskiego parlamentaryzmu. Obejmuje ona okres od państwa Piastów w średniowieczu, poprzez Rzeczypospolitą Obojga Narodów, aż do jej upadku w XVIII w., przypieczętowanego rozbiorami i wymazaniem państwa polskiego z mapy Europy na 123 lata.

Inicjatorką i fundatorką wystawy jest była posłanka na Sejm RP oraz była senator RP Ewa Tomaszewska.

Pierwsza prezentacja wystawy odbyła się w 2009 r. pod patronatem Ewy Tomaszewskiej, wówczas posłanki do Parlamentu Europejskiego. W tym samym roku wystawa uświetniła w Senacie obchody 20-lecia polskiej demokracji i odrodzenia Senatu.

Prezentacja wystawy w Senacie w 2011 r. wiąże się z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej i jej wymiarem parlamentarnym.

W Polsce od 1430 roku - jak pisze E. Tomaszewska we wstępie do obecnej edycji wystawy - obowiązywał zakaz więzienia bez wyroku sądowego. Nie można było bez decyzji sądu pozbawić majątku. Od 1505 roku władca nie mógł wprowadzać nowych praw, a przede wszystkim nakładać podatków bez zgody parlamentu. Od 1573 roku była prawnie zagwarantowana swoboda wyznania. Są to podstawowe prawa człowieka, o których respektowanie zabiega nadal Unia Europejska. W Polsce 3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą w Europie konstytucję, obejmującą swą opieką wszystkie stany społeczne. To znaczące dokonania polskiego parlamentaryzmu.

Na planszach wykorzystano materiały znajdujące się w zbiorach polskich muzeów, archiwów i bibliotek, m. in. Archiwum Głównego Akt Dawnych, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Sejmowej, Muzeum Narodowego w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Muzeum Lubelskiego na Zamku, Muzeum Zamkowego w Malborku i in.

Wprowadzenie do wystawy w Senacie w 2011 r.