Wydarzenia - Senat RP

Konferencja "Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie dolnej Wisły)"

Wprowadzeniem wygłoszonym przez senatora, prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia rozpoczęła się o godz. 10.00, 2 czerwca 2011 r., w sali 217 konferencja poświęcona stanowi gospodarki wodnej w Polsce. Prelegenci i uczestnicy konferencji będą dyskutować, jak zreorganizować polską administrację nadzorującą gospodarkę wodną. Odwołując się do doświadczeń ostatnich kilkudziesięciu lat, przykładu dolnej Wisły oraz zaleceń zawartych w ramowej dyrektywie wodnej Unii Europejskiej licznie zgromadzeni w Senacie praktycy, razem z członkami Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej, pracującego pod kierunkiem senator, prof. dr hab. Jadwigi Rotnickiej, zapoznają się cyklem referatów poświęconych różnym aspektom problemu, stanowiących wprowadzenie do debaty.

Materiały z konferencji