Wydarzenia - Senat RP

Marszałek Senatu RP w Strasburgu

W siedzibie Rady Europy w Strasburgu marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz otworzył 28 września 2009 r. wystawę "Dekada Solidarności 1979-1989". W otwarciu wystawy wziął udział przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Luis Maria de Puig a także grupa eurodeputowanych, w tym przedstawicieli z Polski. Obecny był sen. Włodzimierz Cimoszewicz, który kandydował na stanowisko Sekretarza Generalnego Rady Europy.

Na wystawie na 30 planszach pokazano historię procesu, który doprowadził do obalenia komunizmu w Polsce i innych krajach dawnego Bloku Wschodniego. Główna część wystawy jest poświęcona ruchowi "Solidarność" i roli Polski w dokonanych przemianach w całej Europie. Część plansz pokazuje drogę jaką przebyły inne kraje od ustroju totalitarnego do wolności i demokracji. Za pośrednictwem starych fotografii, plakatów, ulotek, wycinków z prasy a także spisanych relacji naocznych świadków, fragmentów pamiętników, tekstów przemówień na wystawie zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia z tamtych lat: pielgrzymki papieża-Polaka do Ojczyzny, pierwszy zjazd "Solidarności", lata stanu wojennego, wręczenie pokojowej nagrody Nobla Lechowi Wałęsie oraz obrady "okrągłego stołu".

Otwierając wystawę marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że przypomina ona dość odległy czas walki o wolność i swobody demokratyczne, czas od którego wszystko się zmieniło. A w tym roku minęło już 20 lat od pierwszych wolnych wyborów do Senatu RP. B. Borusewicz podkreślił, że Polska wolności nie otrzymała od nikogo za darmo. W tej walce, która zaczęła kilkuosobowa grupa, uczestniczyły miliony osób. Wolne wybory w 1989 roku kompletnie załamały ustrój socjalistyczny w Polsce i w inych krajach Europy Środkowo-wschodniej - podkreślił marszałek.

Następnie Bogdan Borusewicz spotkał się z polskimi eurodeputowanymi wyjaśniając, że przyjechał do Rady Europy, aby poprzeć na stanowisko Sekretarza Generalnego RE kandydaturę sen. W. Cimoszewicza, który jest w stanie zreformować i nadać nową dynamikę tej ważnej instytucji.

Po inauguracyjnej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy marszałek Bogdan Borusewicz przeprowadził także rozmowy z przewodniczącymi wszystkich największych frakcji w Zgromadzeniu, szukając poparcia w sprawie wyboru na Sekretarza Generalnego RE byłego premiera, a obecnie senatora W. Cimoszewicza. Podczas spotkań poruszane tej były sprawy obrony praw człowieka w Europie.

Na zakończenie wizyty Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europu Luisem Marią de Puig'em.