Wydarzenia - Senat RP

Wizyta marszałka Senatu w Algierii

Na zaproszenie Abdelkadera Bensalaha przewodniczącego Rady Narodu Algierii Bogdan Borusewicz marszałek Senatu przebywał z 3-dniową, oficjalną wizytą w Algierii. Wizyta miała charakter parlamentarno-gospodarczy. W dniach od 3 do 5 listopada 2008 roku marszałek wziął udział w inauguracji Polsko-Algierskiego Forum Ekonomicznego i spotkał się z najważniejszymi politykami tego kraju.

Marszałkowi Senatu towarzyszyli senatorowie: Stanisław Kogut, Grzegorz Banaś, Marek Rocki, Marek Trzciński, Jacek Swakoń, a także przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej zainteresowani współpracą gospodarczą z Algierią.

Prezydent Algierii Abdelaziz Butefika podczas spotkania z marszałkiem Senatu zaproponował partnerstwo między obu krajami i wzajemne wspieranie się na forach międzynarodowych. Algieria zainteresowana jest ożywieniem współpracy gospodarczej z Polską i przywróceniem intensywnych kontaktów gospodarczych i politycznych na poziomie sprzed 20 lat. Zdaniem B. Borusewicza praktycznym wymiarem współpracy na forach międzynarodowych może być np. wzajemne wspieranie kandydatur do organizacji międzynarodowych. Według marszałka Senatu Algieria jest bardzo ważnym partnerem dla Polski, zwłaszcza atrakcyjnym pod względem gospodarczym. Marszałek wskazał na korzystny dla Polski bilans handlowy z Algierią.

Otwierając Polsko-Algierskie Forum Ekonomiczne w Algierze marszałek Senatu i Abdelkader Bensalah przewodniczący Rady Narodu Algierii zachęcali polskich i algierskich przedsiębiorców do wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Zdaniem B. Borusewicza znaczenie Algierii jako partnera gospodarczego Polski będzie rosło z uwagi na zasoby ropy i gazu, które ten kraj posiada. Obaj politycy podkreślali, że jest wiele niezagospodarowanych obszarów współpracy polsko-algierskiej, a rynek Algierii jest bardzo chłonny.

Podczas spotkania w Radzie Narodu (odpowiednik polskiego Senatu) jej przewodniczący Abdelkader Bensalah powiedział, że po latach kryzysu politycznego sytuacja w Algierii stabilizuje się. Podkreślił, że liczy na aktywność Polski w UE w przekonaniu krajów wspólnoty do idei Unii Śródziemnomorskiej.

Mustafa Benbada algierski minister małych i średnich przedsiębiorstw, z którym rozmawiał marszałek gratulował Polakom osiągnięć gospodarczych. "Wasz kraj przeszedł głęboką transformację ustrojowo-gospodarczą i Algieria chce skorzystać z tych doświadczeń, gdyż teraz znajduje się na tym etapie, co Polska w latach 90." - powiedział Benbada. Dodał, że Algieria zainteresowana jest zacieśnianiem współpracy z Polską i nawiązaniem bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami polskich firm.

Borusewicz wyraził zadowolenie, że Algieria staje się krajem stabilnym i bezpiecznym. Powiedział, że transformacja ustrojowa i gospodarcza była korzystna dla Polski, choć przyznał, że koszty społeczne tych przemian były wysokie. W latach 1990 - 1991 spadek poziomu życia w Polsce wyniósł ok. 40 proc. Marszałek przekonywał swojego rozmówcę, że najlepiej przeprowadzić głębokie reformy w krótkim czasie. "To czego nie udało się od razu zreformować po zmianie ustroju, reformowane jest teraz z dużym trudem" - powiedział. Borusewicz podkreślił, że rozwojowi drobnej przedsiębiorczości sprzyja uproszczenie procedur administracyjnych i stabilność podatkowa.

Program wizyty obejmował także spotknie z premierem Algierii Ahmedem Ujahią, ministrem energetyki i górnictwa Szakibem Chelilem oraz z miejscową Polonią. Polonia w Algierii to głównie Polki, które poślubiły Algierczyków studiujących w Polsce w latach 70. I 80. Społeczność polonijna w Algierii liczy 450 osób.

Algieria jest czołowym dostawcą gazu do UE. Ten kraj jest na liście potencjalnych dostawców gazu skroplonego (LNG) dla projektowanego w Świnoujściu gazoportu.