Wydarzenia - Senat RP

Goście Senatu VII kadencji

20.10.2011 r.Emir Kataru złożył wizytę w Senacie

4.10.2011 r.Wizyta André Hamerskiego

16.09.2011 r.Przewodnicząca Bundesratu RFN, premier Nadrenii Północnej Westfalii z wizytą w Senacie

13.09.2011 r.Marszałek spotkał się z grupą chińskich dziennikarzy

9.09.2011 r.Minister Spraw Zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu w Senacie

27.07.2011 r.Przewodniczący Rady Państwowej Słowenii w Senacie

7.07.2011 r.Minister Spraw Zagranicznych Algierii w Senacie

15.06.2011 r.Delegacja chińskiego parlamentu z wizytą w Senacie

15.06.2011 r.Wizyta przewodniczącego parlamentu Węgier

7.06.2011 r.Prezydent Turcji złożył wizytę w Senacie

6.06.2011 r.Przewodnicząca Parlamentu Republiki Albanii w Senacie

26.05.2011 r.Przewodniczący parlamentu Mołdowy z wizytą w Senacie

24-27.05.2011 r.Wizyta przewodniczącego Senatu Pakistanu

19.05.2011 r.Wizyta delegacji Rady Narodowej Konfederacji Szwajcarskiej

19.05.2011 r.Wicepremier Gruzji w Senacie

4.05.2011 r.Para królewska Szwecji z wizytą w Senacie

6.04.2011 r.Premier Malty z wizytą w Senacie

14.03.2011 r.Wizyta delegacji parlamentu Chorwacji z jej przewodniczącym Luką Bebicem w Polsce

1.03.2011 r.W Senacie o Mistrzostwach Europy w piłce nożnej

3.02.2011 r.Wizyta prezydenta Ukrainy

27.01.2011 r.Senaty polski i francuski złożyły hołd Marii Skłodowskiej-Curie

16.12.2010 r.Marszałek Senatu spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Słowacji

16.11.2010 r.Marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym parlamentu Gruzji

4.11.2010 r.Premier Czech w Senacie

4.11.2010 r.Przewodniczący parlamentu Węgier w Senacie

4.11.2010 r.Marszałek Senatu przyjął przewodniczącego parlamentu Chorwacji

2.11.2010 r.W Senacie o współpracy polsko-chińskiej

28.10.2010 r.Marszałek Senatu spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji

13-20.10.2010 r.Rosyjscy parlamentarzyści przebywali z wizytą studyjną w Polsce

13.10.2010 r.Parlamentarzyści z Kuwejtu w Senacie

5.10.2010 r.Przewodniczący Izby Gmin w Senacie

30.09.2010 r.Wizyta afgańskiej delegacji w Senacie

29.09.2010 r.Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Senacie

28.09.2010 r.Wizyta Rumuńsko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni

28.06.2010 r.Teofil III Patriarcha Jerozolimy i Całej Palestyny w Senacie

23.06.2010 r.Wizyta mongolskich parlamentarzystów w Senacie

18.06.2010 r.Marszałek Senatu przyjął ministra spraw zagranicznych Brazylii

10.06.2010 r.Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic z wizytą w Senacie

24.03.2010 r.Wenezuelski dziennikarz i opozycjonista u marszałka Senatu
10.03.2010 r.Przewodniczący parlamentu Gruzji w Senacie
3.03.2010 r.Wizyta ministra ds. europejskich i międzynarodowych Austrii
18.02.2010 r.Wizyta premiera Mołdowy
28.01.2010 r.Wizyta premiera Maroka
26.01.2010 r.Wizyta przewodniczącej Rady Narodowej Republiki Austrii
26.01.2010 r.Wizyta kanadyjskiego ministra ds. imigracji
22.01.2010 r.Wizyta przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
11.12.2009 r.Pierwsza polska edycja projektu "Utwórzmy Forum Parlamentarzystów i Samorządowców za Granicą"
27.11.2009 r.Wizyta prezydenta Republiki Łotewskiej
25.11.2009 r.Wizyta wiceprzewodniczącego parlamentu Gruzji
25.11.2009 r.Wizyta ministra spraw zagranicznych Ukrainy
21.10.2009 r.Wicemarszałek Romaszewski przyjął delegację parlamentu węgierskiego
7.10.2009 r.Wizyta delegacji Cypryjsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej
30.06.2009 r.Spotkanie marszałka Senatu z prezesem Zarządu General Electric
15.06.2009 r.Wizyta delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Rumunii
14.05.2009 r.Wizyta premiera Turcji
13.05.2009 r.Wizyta ministra przemysłu i energetyki Republiki Azerbejdżanu
29.04.2009 r.Wizyta przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
21.04.2009 r.Wizyta przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii
20.04.2009 r.Wizyta przewodniczącej Najwyższego Komitetu ds. Przyznawania Nagrody Wzorowej Matki dla Wyróżniającej się Rodziny
8.04.2009 r.Wizyta przewodniczącego Parlamentu Republiki Litewskiej
20.03.2009 r.Słuchacze Wschodnioeuropejskiej Szkoły Badań Politycznych w Senacie
18.03.2009 r.Wizyta Przewodniczącego Parlamentu Łotwy
18.03.2009 r.Wizyta przewodniczącego Grupy Węgiersko-Polskiej parlamentu węgierskiego
5.03.2009 r.Wizyta prezydenta Rumunii
18.02.2009 r.Wizyta ministra spraw zagranicznych Gruzji
17.02.2009 r.Wizyta ministra spraw zagranicznych Armenii
10.02.2009 r.Wizyta Tomasa Venclovy
10.02.2009 r.Marszałek odwołał wizytę
26.01.2009 r.Wizyta prezydenta Malty
26.01.2009 r.Wizyta przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej
14.01.2009 r.Wizyta premiera Republiki Litewskiej
9.01.2009 r.Wizyta przewodniczącego Szwajcarsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej
11.12.2008 r.Wizyta Dalajlamy XIV
26.11.2008 r.Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Chorwacji
18.11.2008 r.Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Turcji
29.10.2008 r.Wizyta przewodniczącego Federalnego Zgromadzenia Narodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich
23.10.2008 r.Wizyta prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
21.10.2008 r.Wizyta przewodniczącego Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Afganistanu
16.10.2008 r.Wizyta wiceprzewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej
9.10.2008 r.Wizyta Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE
18.09.2008 r.Wizyta przewodniczącego Senatu Republiki Włoskiej
3.09.2008 r.Wizyta prezydenta Republiki Portugalii
24.07.2008 r.Wizyta wiceprzewodniczącego chilijskiego Senatu
26.06.2008 r.Komisarz Unii Europejskiej ds. Energetyki i Środowiska w Senacie
12.06.2008 r.Minister spraw zagranicznych Azerbejdżanu w Senacie
9-10.06.2008 r.Sergiej Mironow złożył wizytę w Polsce
6.06.2008 r.Prezydent Słowacji w Senacie
4.06.2008 r.Wizyta delegacji Komisji ds. Działalności Kancelarii Senatu Republiki Czeskiej
29.05.2008 r.Premier Finlandii w Senacie
28.05.2008 r.Prezydent Francji w Senacie
28.05.2008 r.Opozycjoniści białoruscy u marszałka Senatu
21.05.2008 r.Wizyta premiera Republiki Kirgiskiej
8.05.2008 r.Wizyta wiceminister spraw zagranicznych i współpracy Królestwa Maroka
7.05.2008 r.Wizyta następcy tronu Królestwa Hiszpanii
28.04.2008 r.Spotkanie wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Kirgistanu
24-25.04.2008 r.Wizyta przewodniczącego Senatu Konga
22.04.2008 r.Wizyta specjalnego przedstawiciela premiera Chińskiej Republiki Ludowej
22.04.2008 r.Wizyta ministra sprawiedliwości i ds. wielokulturowych Południowej Australii
22.04.2008 r.Wizyta przewodniczącej Izby Reprezentantów Nowej Zelandii
17.04.2008 r.Wizyta wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej
17.04.2008 r.Wizyta przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej
17.04.2008 r.Wizyta prezydenta Państwa Izrael
8.04.2008 r.Wizyta prezydenta Republiki Bułgarii
11.03.2008 r.Wizyta wiceprzewodniczącego Izby Regionalnej Republiki Indonezji
3.03.2008 r.Wizyta prezydenta Gruzji
28.02.2008 r.Wizyta wiceminister spraw zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu
26.02.2008 r.Wizyta prezydenta Republiki Azerbejdżanu
25.02.2008 r.Wizyta wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Księstwa Luksemburga
20.02.2008 r.Wizyta senatorów francuskich
19.02.2008 r.Wizyta Metropolity Kijowskiego i całej Ukrainy Włodzimierza oraz Metropolity Sawy, Zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
5.02.2008 r.Wizyta prezydenta Republiki Łotewskiej
19.12.2007 r.Wizyta przewodniczącego Izby Reprezentantów Republiki Indonezji
4.12.2007 r.Wizyta wiceministra spraw zagranicznych Chile
27.11.2007 r.Wizyta delegacji Izby Doradców Królestwa Maroka