Wydarzenia - Senat RP

Wizyta prezydenta Ukrainy

W czwartek 3 lutego 2011 r. wizytę w Senacie złożył prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Politycy rozmawiali o unijnych aspiracjach Ukrainy i jej przygotowaniach do podpisania umowy stowarzyszeniowej oraz o dwustronnych relacjach polsko-ukraińskich.

Prezydent Wiktor Janukowycz przedstawił panoramę współpracy ukraińsko-polskiej. Wskazał na dobre kontakty gospodarcze i rosnącą wymianę handlową. Podkreślił jednak, że możliwości obu krajów są znacznie większe. W ocenie prezydenta Janukowycza konieczne jest wypracowanie nowych mechanizmów współpracy i ożywienie kontaktów gospodarczych. Wyraził zadowolenie z dobrych stosunków politycznych między obu krajami. Podziękował za aktywne wsparcie Polski dla unijnych aspiracji Ukrainy. Dodał, że Ukraina wiąże duże nadzieje w związku z polską prezydencją. Poinformował, że Ukraina przygotowuje się do podpisania trzech ważnych umów: o ruchu bezwizowym, o stworzeniu strefy wolnego handlu i umowy stowarzyszeniowej.

"Wizyta w Polsce napawa optymizmem co do dalszego rozwoju kontaktów dwustronnych oraz kontaktów z organizacjami międzynarodowymi" - powiedział prezydent. Mówił o współpracy w ramach ONZ, OBWE i NATO, o udziale w operacjach pokojowych

Marszałek Senatu zapewnił prezydenta Janukowycza, że Ukraina ma w Polsce wielu przyjaciół, ale popieramy dążenia Ukrainy także ze względu na własny interes. "Korzyścią dla Polski będzie Ukraina stowarzyszona z Unią Europejską i Ukraina we wspólnym systemie energetycznym" - powiedział B. Borusewicz. Dodał, że w naszym interesie są jak najlepsze stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne z Ukrainą.

Marszałek wyraził nadzieję, że umowa stowarzyszeniowa Ukrainy z UE zostanie podpisana w trakcie polskiej prezydencji, ale zaznaczył, że czasu jest niewiele i zależy to od przyspieszenia prac na Ukrainie. Zdaniem marszałka Ukraina ma dobrą pozycję w UE, ale powinna swoimi działaniami umacniać ją. Wyraził nadzieję, że nastąpi ocieplenie stosunków między Kijowem a Bukaresztem. Podkreślił, że jego zdaniem, Ukraina ma do odegrania dużą rolę w kwestii Naddniestrza. Marszałek zgodził się z prezydentem, że choć obroty handlowe między obu krajami wzrosły, są za małe w stosunku do możliwości. Ten wzrost w ocenie marszałka wskazuje jednak na to, że kryzys jest już poza nami.

Marszałek wyraził zadowolenie, że prezydent będzie gościł w Gdańsku i wyraził nadzieje, że ożyją dawne projekty.

Marszałek podkreślił, że na szczeblu parlamentarnym działa trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne Polska-Litwa-Ukraina. Powiedział, że zaproponował stronie ukraińskiej, by spotkały się komisje młodzieży i sportu Polski i Ukrainy i spróbowały nawiązać kontakty z klubami kibiców w obu krajach, tak by z EURO 2012 płynęły także korzyści w postaci kontaktów społecznych.

Prezydent podziękował za przyjęcie i za to, że marszałek tak wysoko ocenia rolę i pozycję Ukrainy.