Senat przeznaczył ponad 12 mln zł na tegoroczną polonijną akcję letnią dla ponad 12 tys. dzieci i młodzieży

Senat przeznaczył 12 350 000 zł na tegoroczną polonijną akcję letnią, z której skorzysta ponad 12 tys. dzieci i młodzieży. Najliczniej będą reprezentowani młodzi rodacy z Białorusi (ok. 5400 uczestników), Ukrainy (ok. 3400), Litwy (ok. 1800) i Rosji (ok. 1000). Ponadto do Polski przyjadą dzieci i młodzież z Łotwy, Rumunii, Mołdowy, Czech, Słowacji, Serbii, Czarnogóry, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kirgistanu, Kazachstanu, Armenii, Gruzji, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Turkmenistanu, USA, Kanady, Brazylii i Argentyny. Dla tych, którzy z różnych względów nie będą mogli w tym roku przyjechać do naszego kraju, będą zorganizowane kolonie w krajach zamieszkania (na Litwie, Białorusi i w Kazachstanie).

W ramach polonijnej akcji letniej Prezydium Senatu zleciło 60 polskim organizacjom pozarządowym wykonanie 71 przedsięwzięć na terenie Polski. Ich partnerami w tych działaniach są: resort edukacji, jednostki samorządu terytorialnego, KRUS, sponsorzy prywatni i wolontariusze. Turnusy są organizowane we wszystkich regionach kraju, choć najwięcej gości przyjmą województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie i mazowieckie.

W wakacyjnej ofercie znalazły się kolonie i obozy, warsztaty tematyczne (teatralne, plastyczne, taneczne, piosenki poetyckiej, historyczne, ekonomiczne) i liderskie, praktyki zawodowe, obozy harcerskie i szkolenia instruktorskie, a także rajdy oraz zgrupowania i rozgrywki sportowe.

Pobyty wakacyjne młodej Polonii w kraju łączą rozwijanie umiejętności językowych i poznawanie polskiej kultury w szerokim tego słowa znaczeniu - zwiedzanie regionów, miejsc historycznych, muzeów. Wakacje w Polsce mają być dla dzieci także czasem wypoczynku, stąd wiele treści przekazywanych jest w formie współzawodnictwa, quizów, konkursów i zabawy. Organizatorzy dbają o to, by młodzi Polonusi mieli kontakt ze swoimi rówieśnikami z Polski, współuczestniczącymi w imprezach akcji letniej.