Wydarzenia - Senat RP

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w Senacie

O zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego i przyszłości traktatu lizbońskiego, a także o 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Senatu RP rozmawiali w środę 29 kwietnia 2009 r. w Warszawie Bogdan Borusewicz marszałek Senatu z Hansem-Gertem Poetteringiem przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Marszałek podkreślił, że w Polsce zaczyna się kampania wyborcza kandydatów do PE. W ocenie B. Borusewicza, na podstawie pierwszych spotów telewizyjnych, zanosi się na ostrą walkę polityczną. Marszałek poinformował gościa, że frekwencja deklarowana w wyborach do PE jest w granicach 40 proc. Dodał, że koalicja organizacji pozarządowych zamierza przeprowadzić akcję zachęcającą do uczestnictwa w tych wyborach, co powinno przyczynić się do wzrostu frekwencji wyborczej. Zdaniem marszałka frekwencja w tych wyborach nie powinna być niższa niż przeciętna w krajach Unii.

Hans-Gert Poettering wyraził zadowolenie, że może ponownie spotkać się z marszałkiem. Zaznaczył, że Bogdan Borusewicz jest dla polityków UE przykładem zaangażowania w przemiany w kraju, jest postacią historyczną, podobnie jak Lech Wałęsa. Wyraził nadzieję, że nie będzie się w Polsce kwestionować historycznej roli Lecha Wałęsy. Zaznaczył, że kiedy B. Borusewicz w latach 80. działał w "Solidarności" politycy UE starali się budować pojednanie Europy. "Jestem szczęśliwy, że Polska znalazła się w rodzinie krajów wspólnej Europy" - powiedział Poettering. Jego zdaniem frekwencję w wyborach do PE można i trzeba zwiększyć, bo polityka europejska jest prowadzona z myślą o obywatelach. Przewodniczący PE pytał marszałka co może być przedmiotem sporu w zbliżającej się kampanii wyborczej.

Według B. Borusewicza dwie główne siły polityczne w Polsce PO i PiS mają różne poglądy na temat traktatu z Lizbony i wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej. Przypomniał, że polski parlament już dawno ratyfikował traktat europejski. Teraz ten dokument czeka na podpis prezydenta.

Politycy rozmawiali ponadto o zbliżających się rocznicach - 20. pierwszych, w pełni wolnych wyborów do Senatu RP, rocznicy obalenia muru berlińskiego i wybuchu II wojny światowej. Marszałek podkreślił, że Senat ogłosił rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji. Podziękował także przewodniczącemu PE za nadanie imienia profesora Bronisława Geremka dziedzińcowi Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.