Wydarzenia - Senat RP

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

18 grudnia 2007 r. w Senacie marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Współgospodarzem spotkania był poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in. Fundacji Polskich Banków Żywności, Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji EIRAD, Fundacji Szansa, Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji TVN "Nie Jesteś Sam", Fundacji "A KOGO", Fundacji SYNAPSIS, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajowego Centrum Kompetencji, a także reprezentanci Rady Działalności Pożytku Publicznego i Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania wskazywali na problemy, jakimi powinien się zająć Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Najczęściej przywoływane były kwestie dotyczące 1% odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, przedsiębiorstwa społecznego, a także dialogu obywatelskiego. Zaproszeni goście zwracali uwagę na potrzebę zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i ustawie o fundacjach.