Wydarzenia - Senat RP

Uroczystość pośmiertnego odznaczenia senator II RP Władysławy Macieszyny

26 marca 2010 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość pośmiertnego odznaczenia kobiet działających podczas II wojny światowej w ruchu oporu, skazanych przez okupantów na karę śmierci przez ścięcie gilotyną. Najwyższe odznaczenie - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski - otrzymała Władysława Macieszyna, z domu Srzednicka, senator II RP w latach 1935-1938.

Uroczystość, w której udział wzięli m.in. marszałek Bogdan Borusewicz i wicemarszałek Zbigniew Romaszewski, uzupełniła konferencja "Losy rodziny senator Władysławy Macieszyny na tle dziejów Polski". Zaproszeni goście mogli także obejrzeć towarzyszącą konferencji wystawę, na której zaprezentowano korespondencję senator Władysławy Macieszyny z lat 1913-1967 oraz jej fotografie, które zostały niedawno przekazane do Archiwum Senatu przez prof. Michała Wojciechowskiego.


Życiorys senator Władysławy Macieszyny