Wydarzenia - Senat RP

Archiwum Emigracyjnej Atlantydy - wystawa w Senacie

Od 30 kwietnia do 15 maja 2009 r. w Senacie RP (II piętro, hol przed salą 217) można oglądać wystawę "Archiwum Emigracyjnej Atlantydy". Prezentuje ona działalność oraz dorobek naukowo-organizacyjny Archiwum Emigracji - samodzielnej pracowni badawczej powstałej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.

Wystawa składa się z 29 plansz, z których każda - w formie graficznej oraz narracji tekstowej - omawia szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych aspektów aktywności Archiwum: opiekę nad spuściznami i archiwami instytucji, ochronę i konserwację zbiorów, działalność naukową, wystawienniczą i wydawniczą, oraz najcenniejsze kolekcje zgromadzone w Archiwum. Osobno prezentowane są wydawnictwa. Wystawa zorganizowana została przez Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, z okazji 15-lecia działalności Archiwum Emigracji. Jest ona hołdem złożonym pokoleniom emigrantów.