Wydarzenia - Senat RP

Nagrody Marszałka Senatu i nagrody Fidelis Poloniae - rozdane

14 września 2009 r. w Senacie odbyło się uroczyste zakończenie XVII Światowego Forum Mediów Polonijnych Tarnów-Śląsk '09. Krystyna Bochenek wicemarszałek Senatu wręczyła nagrody zwycięzcom w konkursie dla dziennikarzy polskich i polonijnych o nagrodę marszałka Senatu pt. "XX-lecie polskiej demokracji - moje życie zmieniło się, bo Polska odzyskała wolność".

Kapituła konkursu w tym roku postanowiła nie przyznawać pierwszej nagrody. II miejsce zajął Tadeusz Urbański (godło K. Rayan) za pracę pt. "Emigracja przestała być chorobą". Artykuł dziennikarza mieszkającego w Szwecji został opublikowany w nowojorskim "Nowym Dzienniku". Autor ocenił w nim, że wolność, którą odzyskała Polska to dla Polaków w kraju i za granicą przede wszystkim wolność wyboru, duma z przemian i dobre samopoczucie, bo emigranci przestali być przymusowymi emigrantami, uciekinierami zza żelaznej kurtyny. Podsumowując swoje rozliczenie z minionym 20-leciem autor napisał " jestem normalnym obywatelem swojego kraju, z powodu dawnych zaszłości jedynie zamieszkałym za granicą. Dziś, jako zagraniczny Polak, nigdzie nie czuję się gorszy".

Dziękując za wyróżnienie Urbański powiedział: "Skończył się czas zniewolenia emigracji, o jakim pisał Czesław Miłosz, że śnimy, iż jesteśmy w PRL i nie możemy wrócić do Szwecji czy Francji. Teraz już tak nie śnimy. Teraz byśmy chcieli przyjeżdżać do Polski, tylko nie zawsze mamy czas".

III nagrodę otrzymała Ewa Szkurłat-Adamska (godło Kraków) za reportaż radiowy "Polka za szesnaście punktów", wyemitowany w Polskim Radiu Kraków. To gorzki materiał o tym, jak życie w wymarzonej Polsce może być trudne. Opowieść o losach Polki z Białorusi, która po odzyskaniu wolności przez Polskę w ramach repatriacji zdecydowała się na powrót do macierzy i życie w Krakowie. Polska dała jej szansę w postaci stypendium rządowego, ale bywa i tak, że mimo wszystko ludzie nie mogą sobie sami poradzić. Okazuje się, że nie jest łatwo być w Polsce Polakiem ze wschodnim akcentem, że trzeba się zmierzyć z twardą, rynkową rzeczywistością i nie zawsze można liczyć na pomoc innych. Wolność i demokracja jednak dają możliwość wyboru i nadzieję.

Jury przyznało też dwa równorzędne wyróżnienia. Dziennikarzowi z Ukrainy Jerzemu Sokalskiemu (godło Sokół) za tekst pt. "Polska zmieniła moje życie", opublikowany w "Dolnośląskiej Solidarności". To materiał niezwykle optymistyczny, który pokazuje zalety polskiej demokracji i zderzenie polskiej z ukraińską codziennością. Autor napisał wprost, że zwycięstwo polskiej demokracji natchnęło go do tego, by stać się dziennikarzem i walczyć piórem o prawa człowieka - o wolność słowa, wyznania, o zwrot świątyń.

Drugie wyróżnienie otrzymała Małgorzata Ptaszyńska (godło Małgosia) za dyskusję antenową emitowaną w Polskim Radio w Chicago. Rozmówcy, Polacy - emigranci, dyskutują o wpływie przemian w Polsce na życie amerykańskiej Polonii.

Dodatkowo wicemarszałek Bochenek wręczyła dyplomy uznania za program telewizyjny "20 lat na służbie Polakom na Żytomierszczyźnie" Oldze Kolesowej, Irenie Kopoć, Wiktorii Wachowskiej, Ks. Jackowi Pawłowiczowi, Wiktorii Laskowskiej-Szczur, Eduardowi Perunakjanowi (godło Klucz). Program wyprodukowany przez Żytomierską teleradiokompanię "Sojuz-TV", zgłoszony przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. Program pokazuje niezmiernie istotny dla Polaków na Wschodzie efekt odzyskania przez Polskę wolności, a mianowicie tworzenie związków i organizacji Polaków.

Ogółem na konkurs napłynęło 18 prac ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Ukrainy, Litwy, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski. Trzy nie spełniły kryteriów konkursowych (prace nie na temat).

Podczas uroczystości w Senacie Stanisław Lis, prezes organizującego spotkanie mediów polonijnych Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią, wręczył też nagrody swego stowarzyszenia Fidelis Poloniae 2009. Statuetkę w kategorii osoba otrzymał Waldemar Tomaszewski, działacz polonijny, lider i eurodeputowany Akcji Wyborczej Polaków na Litwie obchodzącej w tym roku 15-lecie istnienia. "Nie może odebrać statuetki osobiście, ponieważ uczestniczy w inauguracyjnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, które prowadzi polski eurodeputowany i przewodniczący PE Jerzy Buzek. Życie często reżyseruje lepiej niż sami byśmy to wymyślili"- zauważył Lis.

Fidelis Poloniae 2009 w kategorii organizacji otrzymał Polski Teatr Ludowy we Lwowie. Obierając statuetkę dyrektor tego teatru Zbigniew Chrzanowski wręczył wicemarszałek Bochenek apel do Senatu o wsparcie w staraniach o pozyskanie siedziby dla jego instytucji. "Idąc za przykładem Przemyśla, który przekazał budynek społeczności ukraińskiej, warto zacząć starania o podobną inicjatywę we Lwowie" - zakończył.

"Senat jako pierwsza instytucja podjął wysiłek budowania mostów z Polonią już 80 lat temu. Obecnie od swego odrodzenia, czyli od 20 lat kontynuuje tę opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Za kilka dni odbędzie się posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Proszę o opinie, kwestie, którymi będzie mogła się zająć Rada" - zachęcała polonijnych dziennikarzy Krystyna Bochenek.

Uczestnicy Forum mówili o problemach z polską edukacją za granicą oraz o kłopotach finansowych, z jakimi się borykają oraz prosili o utrzymanie dotacji Senatu. Pytali też o wsparcie finansowe i dyplomatyczne staranie o poprawę sytuacji materialnej emerytowanych i niepełnosprawnych Polaków za granicą, zwłaszcza tych na Wschodzie. Dziennikarze polonijni zwrócili też uwagę na trudności administracyjne przy powrocie emigrantów do Polski oraz na potrzebę zmiany ordynacji wyborczej do parlamentu polskiego, by głosować mogło więcej Polaków mieszkających poza granicami. Nie każdy może bowiem w tym celu dotrzeć do konsulatu, a każdy może zagłosować np. korespondencyjnie.

Andrzej Person, przewodniczący Komisji do spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapewniał, że Senat nadal będzie pomagał Polonii w miarę możliwości. Przypomniał, że Senat wspiera akcje charytatywne na rzecz Polaków za granicą oraz że Polska stara się o umowy międzynarodowe chroniące naszych rodaków materialnie, ale nie każdy kraj chce je zawrzeć.

Organizator Forum Mediów, Stanisław Lis, otrzymał od Senatu okolicznościowy order XX-lecia odrodzenia izby. Natomiast wicemarszałek Bochenek w imieniu Senatu odebrała statuetkę Złotej Sowy Polonii, którą wręczyła jej Jadwiga Haffner z Wiednia, dziennikarka pisma "Jupiter".

W Światowym Forum Mediów Polonijnych wzięli udział polonijni dziennikarze z redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i portali internetowych.

Formułę spotkań dziennikarzy oraz animatorów mediów polonijnych i polskich z zagranicy przyjęto w 1999 roku. Służy ona promocji Polski poprzez prezentację poszczególnych regionów oraz zachęca do większego zaangażowania Polonii i Polaków za granicą w promowanie spraw polskich w świecie.

Każdego roku w Forum uczestniczy ok. 150 dziennikarzy polonijnych z całego świata m.in. z: Australii. Austrii, Argentyny, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Izraela, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Libanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, RPA, Słowacji, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch oraz reprezentacja mediów krajowych.

Przedsięwzięcie organizowane przy wsparciu Senatu realizuje Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie.