Wydarzenia - Senat RP
 

Wizyta André Hamerskiego

Od 28 września do 4 października 2011 r., na zaproszenie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, wizytę w Polsce złożył André Hamerski, przedstawiciel Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII kadencji, a także prezes BRASPOL na Stan Rio Grande do Sul.

29 września brazylijski gość spotkał się w Gdańsku z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem. Rozmawiano o problemach naszych rodaków w Brazylii i roli tamtejszego prawie półtoramilionowego środowiska polonijnego w kontekście rozszerzenia współpracy między Polską a Brazylią.

W tym samym dniu, na zaproszenie byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy i Fundacji "Instytut Lecha Wałęsy", marszałek Bogdan Borusewicz i André Hamerski uczestniczyli w uroczystości wręczenia Nagrody Lecha Wałęsy byłemu prezydentowi Brazylii Luizowi Inacio Luli da Silva. Podczas uroczystości byli obecni także przedstawiciele nauki, kultury, polityki i biznesu. Przyznanie Nagrody Lecha Wałęsy temu właśnie politykowi jest dowodem uznania dla jego działań na rzecz zmniejszenia nierówności społecznych oraz wzmocnienia pozycji krajów rozwijających się na arenie międzynarodowej.

Nagroda Lecha Wałęsy, w tym roku wręczana po raz czwarty, nie tylko ma być wyróżnieniem, ale także przypominać o wkładzie polskiej "Solidarności" w historię XX wieku, promować wartości porozumienia i solidarnej współpracy narodów oraz wolności i poszanowania podstawowych praw człowieka. Wyróżnienie stanowi zarówno wsparcie, jak i motywację do dalszych działań dla tych, którzy mają odwagę walczyć o pokojowy rozwój świata, przeciwstawiać się terrorowi oraz dawać nadzieję i szansę na zmiany społeczne.

Wizyta to przykład wspierania Polonii i Polaków poza granicami przez Senat RP. W ten sposób przy tak ważnych okazjach Senat podkreśla wkład obywateli innych państw polskiego pochodzenia w rozwój i dobrobyt kraju zamieszkania. To dobra prognoza dla rozwijania kontaktów z liczną diasporą polską w Brazylii i na całym kontynencie południowoamerykańskim.