Wydarzenia - Senat RP
 

XX Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego

28-30 sierpnia 2011 r. w Helsinkach odbyła się XX Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego, w której wziął udział przewodniczący delegacji Sejmu i Senatu do KPMB senator Ryszard Górecki.

Tematem tegorocznego, jubileuszowego spotkania był "Zielony wzrost dla bardziej błękitnego Morza Bałtyckiego". Podczas konferencji odbyły się sesje poświęcone współpracy w regionie Morza Bałtyckiego, sprawom morskim, bezpieczeństwu cywilnemu, zielonemu wzrostowi, energii, klimatowi i finansowaniu.

Senator R. Górecki przewodniczył sesji poświęconej sprawom morskim, podczas której przedstawiono raport grupy roboczej ds. zintegrowanej polityki morskiej.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny na temat przyszłości współpracy parlamentarnej w regionie Morza Bałtyckiego.