Wydarzenia - Senat RP

Przewodniczący parlamentu Mołdowy z wizytą w Senacie

26 maja 2011 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął przewodniczącego parlamentu i pełniącego obowiązki prezydenta Mołdowy Mariana Lupu.

Dziękując marszałkowi B. Borusewiczowi za umożliwienie spotkania, M. Lupu podkreślił, że dla Mołdowy Polska jest ważnym partnerem strategicznym w dążeniu do członkowstwa w strukturach europejskich. Dodał, że rząd i parlament Mołdowy wysoko cenią inicjatywę Polski Partnerstwa Wschodniego, która znacznie zbliża jego kraj do strefy europejskiej. Przewodniczący M. Lupu wyraził nadzieję, że Polska nadal będzie wspierać Mołdowę w dążeniu do Unii Europejskiej, a sprzyjać temu będzie prezydencja Polski w II półroczu 2011 r.

M. Lupu złożył na ręce marszałka B. Borusewicza podziękowania za okazaną przez Polskę pomoc w likwidowaniu skutków powodzi w Mołdowie, a także komputery podarowane przez polski parlament. Wysoko ocenił pracę polskich doradców w dziedzinie rolnictwa i zwalczania zorganizowanej przestępczości.

Wiele uwagi podczas spotkania poświęcono analizie sytuacji w Nadniestrzu.

M. Lupu przekazał marszałkowi B. Borusewiczowi zaproszenie do złożenia wizyty w Mołdowie.