Wydarzenia - Senat RP

Wystawa Senatu podczas Pikniku Archiwalnego

19 czerwca 2010 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbył się Piknik Archiwalny, podczas którego swe zasoby zaprezentowało Archiwum Senatu.

W sali im. Staszica nasze archiwum zaprezentowało ulotki i plakaty wyborcze, a także fotografie przedstawiające odrodzony po wyborach 4 czerwca 1989 r. Senat - pierwsze obrady Izby i budowę obecnej sali posiedzeń Senatu. Prezentowane były też dokumenty z I kadencji Senatu.

Fotografie przypominały też ważne wizyty zagraniczne senatorów i znaczących gości ze świata w Senacie - Dalajlamy, cesarza Japonii, sekretarza generalnego ONZ.

Archiwum udostępniło zwiedzającym pamiątki po senatorach II RP - medale, legitymacje. Można też było obejrzeć miniaturę laski marszałkowskiej wraz z aktem przekazania insygniów władzy marszałkowi Senatu, rocznicowe medale i znaczki senatorskie kolejnych kadencji.

Imprezy piknikowe odbyły się na dziedzińcu i w pomieszczeniach budynku Polskiej Akademii Nauk z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, obchodzonego od 2007 r. Celem imprezy jest pokazanie w atrakcyjnej formie osobom w każdym wieku - od dzieci po starszych - pracy archiwistów i szerokich możliwości archiwizacji we współczesnym świecie.

Podczas Pikniku Archiwalnego zaprezentowano kilka prelekcji. Odbyły się pokazy produkcji papieru i drukarstwa. Można też było zasięgnąć porad, gdzie i jak poszukiwać dokumentacji do celów emerytalno-rentowych. Podczas pikniku wystąpili Matteo Mazzukki i zespół "Imprevisti".

Na dziedzińcu pałacu gości korzystali z oferty kawiarni, restauracji z grillem, a także stoisk ze specjałami kuchni węgierskiej, polskimi łakociami, książkami, kosmetykami, biżuterią.

Inicjatorami pikniku były: Polskie Towarzystwo Archiwalne, Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Współorganizatorami zaś: Archiwum Sejmu i Archiwum Senatu, Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie, Archiwum Państwowe m.st.W-wy, Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Zamku Królewskiego, Archiwum Urzędu m.st. W-wy, Archiwum Akademii Sztuk Pięknych, Centralne Archiwum Wojskowe, Biuro Podróży Travpol, Galeria Steel Forest, Archiwum Akademii Medycznej, Zespół Szkół nr 18.

Podziękowanie dla Archiwum Senatu