Spis uchwał Prezydium Senatu

Rok

Nr

Data

Tytuł

2001 r.

221

27 września

zmieniająca uchwałę Nr 187 Prezydium Senatu z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

219

27 września

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

218

27 września

zmieniająca uchwałę Nr 191 Prezydium Senatu z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

217

27 września

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

216

14 września

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

215

14 września

zmieniająca uchwałę Nr 187 Prezydium Senatu z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

214

14 września

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

213

21 sierpnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

212

21 sierpnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

211

8 sierpnia

zmieniająca uchwałę Nr 187 Prezydium Senatu z dnia z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

210

8 sierpnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

209

8 sierpnia

w sprawie zlecenia zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

208

8 sierpnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

207

31 lipca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

206

31 lipca

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

205

31 lipca

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

204

31 lipca

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

203

5 lipca

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r

202

5 lipca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

201

5 lipca

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

200

5 lipca

w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora

199

22 czerwca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

198

7 czerwca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

197

7 czerwca

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

196

7 czerwca

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

195

7 czerwca

w sprawie czynności techniczno-organizacyjnych w związku z zakończeniem IV i rozpoczęciem V kadencji Senatu

194

23 maja

w sprawie zlecenia zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

193

23 maja

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

192

10 maja

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

191

10 maja

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

190

10 maja

zmieniająca uchwałę w sprawie finansowania kosztów działalności klubów, kół senackich i ich biur oraz określenia warunków organizacyjno - technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur klubów i kół senackich

189

10 maja

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia

188

26 kwietnia

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

187

26 kwietnia

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

186

26 kwietnia

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

185

17 kwietnia

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

184

29 marca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

183

29 marca

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

182

29 marca

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich

181

29 marca

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół senackich oraz funkcjonowaniem ich biur

180

15 marca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

179

22 lutego

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

178

22 lutego

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych (inwestycyjnych) zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

177

22 lutego

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

176

22 lutego

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej

175

26 stycznia

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

174

26 stycznia

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

173

26 stycznia

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

172

26 stycznia

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

171

26 stycznia

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

2000 r.

170

14 grudnia

w sprawie zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 r.

169

14 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 r.

168

14 grudnia

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

167

14 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r.

166

14 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

165

8 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

164

8 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 r.

163

8 grudnia

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

162

24 listopada

w sprawie rozszerzenia zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 r.

161

24 listopada

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

160

26 października

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

159

26 października

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r.

158

26 października

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

157

5 października

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

156

19 września

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

155

12 września

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

154

12 września

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r.

153

12 września

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

152

9 sierpnia

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

151

4 sierpnia

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

150

4 sierpnia

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

149

20 lipca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

148

11 lipca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

147

29 czerwca

w sprawie rozszerzenia zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 r.

146

29 czerwca

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r.

145

29 czerwca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

144

8 czerwca

zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

143

8 czerwca

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r.

142

8 czerwca

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

141

8 czerwca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

140

31 maja

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

139

18 maja

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r.

138

18 maja

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

137

29 marca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

136

29 marca

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r.

135

29 marca

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia

134

29 lutego

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej

133

29 lutego

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

132

29 lutego

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

131

29 lutego

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

130

29 lutego

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej

129

29 lutego

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania posiedzeń wyjazdowych komisji senackich

128

29 lutego

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora

127

29 lutego

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich

126

16 lutego

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół senackich oraz funkcjonowaniem ich biur

125

16 lutego

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

124

16 lutego

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

123

16 lutego

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

122

16 lutego

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia

121

16 lutego

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich

120

25 stycznia

w sprawie określenia wzoru oświadczenia senatora o swoim stanie majątkowym

119

25 stycznia

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

1999 r.

118

29 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 r.

117

29 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 r.

116

14 grudnia

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

115

8 grudnia

zmieniająca uchwałę w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

114

8 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 r.

113

8 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r.

112

8 grudnia

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

111

24 listopada

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

110

16 listopada

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

109

16 listopada

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r.

108

20 października

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

107

20 października

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r.

106

14 października

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r.

105

22 września

w sprawie rozszerzenia zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 r.

104

9 września

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia

103

9 września

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

102

9 września

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r.

101

9 września

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń socjalnych przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin

100

3 sierpnia

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

99

3 sierpnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r.

98

3 sierpnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 r.

97

14 lipca

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

96

14 lipca

w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół senackich oraz funkcjonowaniem ich biur

95

23 czerwca

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

94

10 czerwca

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

93

27 maja

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

92

27 maja

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

91

20 maja

w sprawie rozszerzenia zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 r.

90

20 maja

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

89

6 maja

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

88

6 maja

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

87

28 kwietnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

86

28 kwietnia

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

85

20 kwietnia

w sprawie zlecenia zadań inwestycyjnych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 r.

84

8 kwietnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

83

8 kwietnia

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

82

8 kwietnia

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

81

31 marca

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r

80

31 marca

w sprawie zlecania Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

79

24 marca

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

78

24 marca

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

77

3 marca

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich

76

3 marca

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r

75

3 marca

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

74

3 marca

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

73

3 marca

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r

72

15 lutego

w sprawie określenia wzoru oświadczenia senatora o swoim stanie majątkowym

70

27 stycznia

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r

69

27 stycznia

w sprawie zlecania Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

68

18 stycznia

zmieniające uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty należności senatorów delegowanych przez Senat poza granice kraju

1998 r.

67

22 grudnia

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

66

22 grudnia

sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

65

22 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

64

15 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

63

15 grudnia

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

62

8 grudnia

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r

61

8 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1998 r.

60

8 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

59

1 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1998 r.

58

1 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

57

1 grudnia

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

56

20 października

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

55

20 października

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

54

20 października

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

53

20 października

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

52

20 października

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

51

20 października

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

50

6 października

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

49

23 września

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

48

15 września

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

47

15 września

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

46

9 września

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

45

9 września

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

44

9 września

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

43

29 lipca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

42

15 lipca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

41

15 lipca

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

40

8 lipca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

39

8 lipca

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

38

1 lipca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

37

1 lipca

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich

36

19 czerwca

w sprawie zasad i trybu wypłacania pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich nagród za wieloletnią pracę, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpraw w związku z zakończeniem kadencji Senatu

35

19 czerwca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998

34

18 czerwca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

33

3 czerwca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

32

3 czerwca

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

31

3 czerwca

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1998 r.

30

26 maja

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

29

13 maja

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

28

6 maja

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

27

22 kwietnia

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

26

22 kwietnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

25

15 kwietnia

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

24

1 kwietnia

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

23

26 marca

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

22

26 marca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

21

26 marca

w sprawie zlecenia zadań inwestycyjnych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

20

18 marca

w sprawie zlecenia zadań państwowych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

19

11 marca

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

18

11 marca

w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora

17

4 marca

w sprawie określenia wzoru oświadczenia senatora o swoim stanie majątkowym

16

25 lutego

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

15

24 lutego

w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń socjalnych przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin

14

4 lutego

w sprawie zlecenia zadań państwowych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

13

7 stycznia

w sprawie zadań państwowych zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1998 r.

12

7 stycznia

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej

1997 r.

11

16 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1997 r

10

16 grudnia

w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia

9

10 grudnia

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1997 r.

8

10 grudnia

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej

7

10 grudnia

w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich

6

3 grudnia

w sprawie określania wzorów legitymacji senatorskich oraz trybu postępowania i warunków wydawania ich duplikatów w razie zniszczenia lub zgubienia

5

19 listopada

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich

4

29 października

zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1997 r.

3

5 listopada

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego

2

29 października

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia

1

21 października

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich