Senat RP - Nadzwyczajne Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy
Senat RP

Gdańsk, 22-24 października 2009 r.