Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 6.02.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

(wraz z ich tematyką)

117. 4.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
116. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach (druk senacki nr 1322, druki sejmowe nr 4388 i 4448).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
115. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1321, druki sejmowe nr 4353, 4466 i 4466-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
114. 7.06.2011 r.
- Aktualna sytuacja w szkolnictwie wyższym - spotkanie z przedstawicielami prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
(Stenogram w wersji htmlpdf)
113. 7.06.2011 r.
- Rozpatrzenie informacji Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk senacki nr 1177)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
112. 26.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w warszawie z budżetu państwa (druk senacki nr 1224, druki sejmowe nr 1411, 2263 i 2263-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
111. 25.05.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce (druk senacki nr 1211).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
110. 17.05.2011 r.
- Opinia komisji w sprawie opublikowanej przez Komisję Europejską "Zielonej księgi:Jak zmienić wyzwania w możliwości:wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji"-KOM(2011)48.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
109. 11.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawy o systemie informacji oświatowej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
108. 29.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o systemie informacji oświatowej (druk senacki nr 1185, druki sejmowe nr 3628, 3893 i 3893-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
107. 14.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
106. 15.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wisbaden dnia 4 października 2010 r.(druk senacki nr 1132, druki sejmowe nr 3750 i 3853).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
105. 15.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich (druk senacki nr 1068).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
104. 3.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
103. 1.03.2011 r.
- Spotkanie komisji z parlamentarną delegacją Komitetu ds. Rodziny, Polityki Młodzieżowej, Sportu i Turystyki Rady Najwyższej Ukrainy na temat stanu przygotowań Polski i Ukrainy do Euro 2012.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
102. 28.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1106, druki sejmowe nr 2215, 2484 i 3391).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
101. 3.02.2011 r
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie (druk senacki nr 1088; druki sejmowe nr: 3566 i 3771).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
100. 27.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.(druk senacki nr 1090, druki sejmowe nr 3720 i 3763)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
99. 27.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Deblinie (druk senacki nr 1088, druki sejmowe nr 3566 i 3771)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
98. 3.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 1072, druki sejmowe nr 3429, 3672, 3672-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
97. 24.11.2010 r.
- Informacja rządu na temat:"Pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy" jako priorytet polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r.
Stenogram w wersji htmlpdf
96. 12.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf
95. 12.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych.
Stenogram w wersji htmlpdf
94. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (druk senacki nr 958, druki sejmowe nr 3110, 3212 i 3212-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
93. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 949, druki sejmowe nr 2266 i 3271).
Stenogram w wersji htmlpdf
92. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (druk senacki nr 956, druki sejmowe nr 3261 i 3294).
Stenogram w wersji htmlpdf
91. 3.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej (druk senacki nr 940, druki sejmowe nr 3210, 3249).
Stenogram w wersji htmlpdf
90. 22.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 60. posiedzeniu Senatu do ustawy o systemie oświaty.
Stenogram w wersji htmlpdf
89. 20.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (druk senacki nr 929, druki sejmowe nr 3194, 3198).
Stenogram w wersji htmlpdf
88. 20.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk senacki nr 926; druki sejmowe nr 3105, 3174 i 3174A).
Stenogram w wersji htmlpdf
87. 6.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011".(druk senacki nr 913, druki sejmowe nr 3146, 3166)
Stenogram w wersji htmlpdf
86. 23.06.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie" (druk senacki nr 895, druki sejmowe nr 3019, 3056).
Stenogram w wersji htmlpdf
85. 10.06.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 57. pos. Senatu do ustawy o sporcie.
Stenogram w wersji htmlpdf
84. 28.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o sporcie (druk senacki nr 887, druki sejmowe nr 2313, 2374, 2940, 2940A).
Stenogram w wersji htmlpdf
83. 6.05.2010 r.
- Rozpatrzenie Informacji Rzecznika Praw dziecka o działalności za rok 2009 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk senacki nr 843)
Stenogram w wersji htmlpdf
82. 6.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (druk senacki nr 864, druki sejmowe nr 2894, 2912).
Stenogram w wersji htmlpdf
81. 29.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
80. 27.04.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Stenogram w wersji htmlpdf
79. 27.04.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.
Stenogram w wersji htmlpdf
78. 8.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu do ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie (druk senacki nr 827).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
77. 8.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do ustaw: - zasady finansowania nauki (druk senacki nr 819), - o Narodowym Centrum Nauki (druk senacki nr 821), o Polskiej Akademii Nauk (druk senacki nr 823), o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (druk senacki nr 820), Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (druk senacki nr 824).
Stenogram w wersji htmlpdf
76. 31.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zasadach finansowania nauki (druk senacki nr 819,druki sejmowe nr 1637, 2840 i 2840 A ).
- Rozpatrzenie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (druk senacki nr 820, druki sejmowe nr 1636, 2841 ).
- Rozpatrzenie ustawy o Narodowym Centrum Nauki (druk senacki nr 821, druki sejmowe nr 1588, 253 i 2842).
- Rozpatrzenie ustawy o Polskiej Akademii Nauk (druk senacki nr 823, druki sejmowe nr 1587, 2844 i 2844 A).
- Rozpatrzenie ustawy o instytutach badawczych (druk senacki nr 822, druki sejmowe nr 1629, 252, 2843 i 2843 A).
- Rozpatrzenie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (druk senacki nr 824, druki sejmowe nr 2812, 2845 i 2845 A ).
Stenogram w wersji htmlpdf
75. 31.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie (druk senacki nr 827, druki sejmowe nr 2724, 2814).
Stenogram w wersji htmlpdf
74. 10.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty ( druki senacki nr 801;druki sejmowe nr 2743 i 2796).
Stenogram w wersji htmlpdf
73. 10.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym (druk senacki nr 810; druki sejmowe 2786 i 2824).
Stenogram w wersji htmlpdf
72. 16.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (druk senacki nr 776, druki sejmowe nr 2657, 2493).
Stenogram w wersji htmlpdf
71. 4.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk senacki nr 763, druki sejmowe 2438, 2649)
Stenogram w wersji htmlpdf
70. 6.01.2010 r.
- Informacja Ministerstwa Sportu i Turystyki na temat założenia projektu ustawy o sporcie.
Stenogram w wersji htmlpdf
69. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 742, druki sejmowe nr 2375, 2560 i 2560-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
68. 15.12.2009 r.
- Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat ocen parametrycznych jednostek naukowych.
Stenogram w wersji htmlpdf
67. 3.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (druk nr 699).
Stenogram w wersji htmlpdf
66. 3.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45 posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 633).
Stenogram w wersji htmlpdf
65. 20.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druk nr 711).
Stenogram w wersji htmlpdf
64. 20.11.2009 r.
-Rozpatrzenie ustawy zmieniającą ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 703).
Stenogram w wersji htmlpdf
63. 3.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 43. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Stenogram w wersji htmlpdf
62. 4.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (druk senacki nr 633).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
61. 3.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa ( druk senacki nr 641).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
60. 3.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu Państwa ( druk senacki nr 450).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
59. 3.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 686, druki sejmowe nr 1946 i 2262).
58. 21.10.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 42. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym.
Stenogram w wersji htmlpdf
57. 7.10.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (cd.) (druk senacki nr 614).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
56. 6.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk senacki nr 667, druki sejmowe nr 1783, 1938, 2245 i 2245-A)
Stenogram w wersji htmlpdf
55. 23.09.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. (druk senacki nr 614).
Stenogram w wersji htmlpdf
54. 31.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druk senacki nr 628).
Stenogram w wersji htmlpdf
53. 22.07.2009 r.
- Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Gospodarki Narodowej ustawy budżetowej na rok 2009 stosownie do zakresu działania Komisji (druk senacki nr 590).
Stenogram w wersji htmlpdf
52. 22.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druki sejmowe: 1947, 2131) (druk senacki nr 590).
Stenogram w wersji htmlpdf
51. 15.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38 posiedzeniu Senatu do ustawy o praktykach absolwenckich.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
50. 3.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o praktykach absolwenckich (druk senacki nr 590).
Stenogram w wersji htmlpdf
49. 16.06.2009 r.
- Sport akademicki - 100 lat Akademickiego Związku Sportowego.
Stenogram w wersji htmlpdf
48. 16.06.2009 r.
- Informacja Ministerstwa Sportu i Turystyki na temat programów "Animator sportu dzieci i młodzieży" oraz "Animator sportu osób niepełnosprawnych" (druk senacki nr 546).
Stenogram w wersji htmlpdf
47. 13.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu w toku debaty do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej (druk senacki nr 546).
Stenogram w wersji htmlpdf
46. 13.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu w toku debaty do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. (druk senacki nr 550).
Stenogram w wersji htmlpdf
45. 12.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa - kontynuacja (druk senacki nr 450).
Stenogram w wersji htmlpdf
44. 7.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej (druk senacki nr 546).
Stenogram w wersji htmlpdf
43. 7.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk senacki nr 550).
Stenogram w wersji htmlpdf
42. 21.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego"Budowa Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (druk senacki nr 527).
Stenogram w wersji htmlpdf
41. 21.04.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa (druk senacki nr 450).
Stenogram w wersji htmlpdf
40. 7.04.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellonskiego" (druk senacki nr 527).
Stenogram w wersji htmlpdf
39. 24.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny" (druk senacki nr 504).
Stenogram w wersji htmlpdf
38. 17.03.2009 r.
- Dotychczasowa działalność i perspektywy działania Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Stenogram w wersji htmlpdf
37. 5.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 431).
Stenogram w wersji htmlpdf
36. 3.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 431).
Stenogram w wersji htmlpdf
35. 10.12.2008 r.
- Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Gospodarki Narodowej ustawy budżetowej na rok 2009 w odpowiednich dla komisji częściach i działach.
Stenogram w wersji htmlpdf
34. 3.12.2008 r.
-Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty do ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
Stenogram w wersji htmlpdf
33. 26.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy -Karta Nauczyciela
Stenogram w wersji htmlpdf
32. 19.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty do ustawyo zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Stenogram w wersji htmlpdf
31. 28.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Stenogram w wersji htmlpdf
30. 28.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.
Stenogram w wersji htmlpdf
29. 28.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Stenogram w wersji htmlpdf
28. 22.10.2008 r.
- Dyskusja nad informacją z rocznej działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Stenogram w wersji htmlpdf
27. 22.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.
Stenogram w wersji htmlpdf
26. 16.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Stenogram w wersji htmlpdf
25. 15.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Stenogram w wersji htmlpdf
24. 8.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Stenogram w wersji htmlpdf
23. 8.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Stenogram w wersji htmlpdf
22. 24.09.2008 r.
- Informacja Polskiej Akademii Nauk na temat perspektyw jej rozwoju.
Stenogram w wersji htmlpdf
21. 16.09.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.
Stenogram w wersji htmlpdf
20. 7.08.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 17. posiedzeniu Senatu do ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Stenogram w wersji htmlpdf
19. 29.07.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (druk nr 223).
Stenogram w wersji htmlpdf
18. 29.07.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykanskiej Komisji Fulbrighta, sporzadzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. (druk nr 224).
Stenogram w wersji htmlpdf
17. 10.07.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Stenogram w wersji htmlpdf
16. 2.07.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Stenogram w wersji htmlpdf
15. 14.05.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
Stenogram w wersji htmlpdf
14. 6.05.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
Stenogram w wersji htmlpdf
13. 6.05.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Stenogram w wersji htmlpdf
12. 27.03.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
-Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w warszawie dnia 1 września 2005 r.
Stenogram w wersji htmlpdf
11. 11.03.2008 r.
- Plany rozwoju sportu i kultury fizycznej - spotkanie z Mirosławem Drzewieckim, ministrem sportu i turystyki.
Stenogram w wersji htmlpdf
10. 28.02.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu nazw niektórym akademiom rolniczym.
Stenogram w wersji htmlpdf

9. 5.02.2008 r.
- Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat planów rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.
Stenogram w wersji htmlpdf

8. 5.02.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Eurpejskiej.
Stenogram w wersji htmlpdf

7. 30.01.2008 r.
- Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat planów rozwoju systemu edukacji.
Stenogram w wersji htmlpdf

6. 30.01.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
- Wychowania Fizycznego w Katowicach.
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny".
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Prof.. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie".
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku".
Stenogram w wersji htmlpdf

5. 16.01.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich.
Stenogram w wersji htmlpdf

4. 8.01.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Oświata i wychowanie; Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; Rezerwy celowe; Szkolnictwo wyższe; Nauka; Polska Akademia Nauk; Kultura fizyczna i sport; Informatyzacja; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej; Główny Urząd Miar; Polski Komitet Normalizacyjny; Budżety wojewodów ogółem; a także planu finansowego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej; planu finansowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów; planu finansowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).
Stenogram w wersji htmlpdf

3. 12.12.2007 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
- Wybór zastępców przewodniczącego komisji
- Podział zadań do prac nad budżetem na rok 2008
Stenogram w wersji htmlpdf

2. 28.11.2007 r.
- Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
- Sprawy organizacyjne.
Stenogram w wersji htmlpdf

1.

9.11.2007 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.
Stenogram w wersji htmlpdf