Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 14.02.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

(wraz z ich tematyką)


107. 18.10.2011 r.
- Opinia komisji w sprawie odwołania się senatora Romana Ludwiczuka do Prezydium Senatu od zarządzenia Marszałka Senatu w sprawie obniżenia uposażenia i diety parlamentarnej.
- Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
106. 3.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 28 lipca 2011 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora na posiedzeniach komisji.
- Rozpatrzenie sprawozdania za rok 2010 z wydatków budżetowych biur senatorskich VII kadencji Senatu RP.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
105. 6.07.2011 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
104. 9.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
103. 7.06.2011 r.
- Przygotowanie uchwały Senatu RP w sprawie zmian w składach komisji senackich.
- Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 26 maja 2011 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatorów.
- Opinia komisji dotycząca wprowadzenia do zakładek senatorów na stronie internetowej www.senat.pl dodatkowych funkcji pokazujących aktywność senatora.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
102. 25.05.2011 r.
- Opinia komisji w sprawie odwołania się senatora Romana Ludwiczuka do Prezydium Senatu od zarządzenia Marszałka Senatu w sprawie obniżenia uposażenia i diety parlamentarnej.
- Opinia komisji o projektach zarządzeń Marszałka Senatu i projektach uchwał Prezydium Senatu dotyczących spraw związanych ze zmianą kadencji parlamentu.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
101. 25.05.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druk senacki nr 1212).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
100. 12.05.2011 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu Rp w sprawie zmian w składach komisji senackich.
- Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2012.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
99. 27.04.2011 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.
- Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Jana Olecha z dnia 13 kwietnia 2011 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie określone we wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 10 marca 2011 r. złożonym za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.
- Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (cd).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
98. 13.04.2011 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji.
- Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
97. 16.03.2011 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich.
- Analiza oświadczeń senatorów o stanie majątkowym składanych za rok 2009.
- Sprawy różne
(Stenogram w wersji htmlpdf)
96. 4.02.2011 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
95. 26.01.2011 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich.
- Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Andrzeja Persona z dnia 23. 12. 2010 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za czyn określony we wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 2. 12. 2010 r. złożonym za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.
- Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Jana Olecha z dnia 23. 12. 2010 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za czyny określone we wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 16. 11. 2010 r. złożonym za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
94. 3.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Prezydenta RP; Kancelaria Sejmu; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Krajowe Biuro Wyborcze; Kancelaria Senatu. ( druk senacki nr 1072).
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej (druk senacki 1029).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
93. 15.12.2010 r.
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich, projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu ( druk senacki nr 1031).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
92.   14.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 23 listopada 2010 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatorów: Włodzimierza Cimoszewicza, Wiesława Dobkowskiego, Waldemara Kraski, Kazimierza Jaworskiego na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji .
- Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Jana Olecha z dnia 8. 12. 2010 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za czyn z art. 97 ustawy z dnia 20. 05. 1971 r. - Kodeks wykroczeń w związku z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 20. 06. 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym określony we wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 16. 11. 2010 r. złożonym za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich, projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu ( druk nr 1031).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
91.   23.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 3 listopada 2010 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Krzysztofa Zaremby na dwóch posiedzeniach Senatu oraz na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Krzysztofa Majkowskiego na dwóch posiedzeniach Senatu i na dziewięciu posiedzeniach Komisji Ustawodawczej, nieusprawiedliwionej nieobecności senatorów: Jana Dobrzyńskiego, Witolda Idczaka, Macieja Klimy, Zdzisława Pupy, Sławomira Sadowskiego na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego (cd).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
90.   17.11.2010 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.
- Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 3 listopada 2010 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Krzysztofa Zaremby na dwóch posiedzeniach Senatu oraz na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Krzysztofa Majkowskiego na dwóch posiedzeniach Senatu i na dziewięciu posiedzeniach Komisji Ustawodawczej, nieusprawiedliwionej nieobecności senatorów: Jana Dobrzyńskiego, Witolda Idczaka, Macieja Klimy, Zdzisława Pupy, Sławomira Sadowskiego na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu RP.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
89.   3.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 13 października 2010 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Krzysztofa Zaremby na dwóch posiedzeniach Senatu w ciągu roku oraz nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Kazimierza Jaworskiego na czterech posiedzeniach komisji w ciągu roku.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich(cd).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
88.   20.10.2010 r.
- Opinia komisji w sprawie odwołania się senatora Romana Ludwiczuka do Prezydium Senatu od zarządzenia Marszałka Senatu w sprawie obniżenia uposażenia i diety parlamentarnej.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
87.   10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywanu mandatu posła i senatora.
- Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 9 lipca 2010 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Grzegorza Czeleja na trzech posiedzeniach komisji senackich w ciągu roku oraz nieusprawiedliwionej nieobecności Tomasza Misiaka na dwóch posiedzeniach Senatu w ciągu roku.(cd).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
86.   4.08.2010 r.
- Wyrażenie opinii o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2011.
- Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 9 lipca 2010 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Grzegorza Czeleja na trzech posiedzeniach komisji senackich w ciągu roku oraz nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Tomasza Misiaka na dwóch posiedzeniach Senatu w ciągu roku.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
85.   30.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
84.   21.07.2010 r.
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 925).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
83.   21.07.2010 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania za rok 2009 z wydatków budżetowych biur senatorskich VII kadencji Senatu RP.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
82.   6.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosku pana Sławomira Nitrasa, reprezentowanego przez adwokata Tomasza Falco, złożonego do Marszałka Senatu w dniu 18 maja 2010 r. o wyrażenie przez Senat RP zgody na pociągniecie senatora Krzysztofa Zaremby do odpowiedzialności karnej z art. 212 § 2 oraz art. 216 § 2 kodeksu karnego.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
81.   9.06.2010 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu Rp w sprawie zmian w składach komisji senackich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
80.   26.05.2010 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
79.   27.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 26 marca 2010 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Krzysztofa Zaremby na więcej niż trzech posiedzeniach komisji senackich w ciągu roku oraz nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Tomasza Misiaka na więcej niż dwóch posiedzeniach Senatu w ciągu roku.(c d).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
78.   9.04.2010 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
77.   8.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 26 marca 2010 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Krzysztofa Zaremby na więcej niż trzech posiedzeniach komisji senackich w ciągu roku oraz nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Tomasza Misiaka na więcej niż dwóch posiedzeniach Senatu w ciągu roku.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
76.   26.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
75.   24.03.2010 r.
- Rozpatrzenie skierowanego przez Marszałka Senatu RP wniosku w sprawie wyrażenia przez Senat RP zgody na pociągnięcie senatora Wiesława Dobkowskiego do odpowiedzialności za czyn z art. 97 ustawy z dnia 20. 05. 1971 r. - Kodeks wykroczeń w związku z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 20. 06. 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym określony we wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2010 r. złożonym za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
74.   9.03.2010 r.
- Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Wiesława Dobkowskiego z dnia 3. 03. 2010 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za czyn z art. 97 ustawy z dnia 20. 05. 1971 r. - Kodeks wykroczeń w związku z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 20. 06. 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym określony we wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2010 r. złożonym za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
73.   9.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 784).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
72.   5.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druk nr 779).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
71.   5.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 782).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
70.   18.02.2010 r.
- Opinia komisji w sprawie odwołania się senatora Czesława Ryszki do Prezydium Senatu od zarządzenia Marszałka Senatu w sprawie obniżenia uposażenia i diety parlamentarnej. cd.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
69.   17.02.2010 r.
- Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich (druk senacki nr 781).
- Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
68.   4.02.2010 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
- Opinia komisji w sprawie odwołania się senatora Czesława Ryszki do Prezydium Senatu od zarządzenia marszałka Senatu w sprawie obniżenia uposażenia i diety parlamentarnej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
67.   3.02.2010 r.
- Zmiana sprawozdawcy komisji do sprawozdania zawartego w druku nr 770.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
66.   3.02.2010 r.
- Rozpatrzenie skierowanego przez Marszałka Senatu RP wniosku w sprawie wyrażenia przez Senat RP zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza za czyny opisane w złożonym za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego wniosku Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga z dnia 27 listopada 2009 r.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
65.   5.01.2010 r.
- Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Krzysztofa Piesiewicza o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za czyny opisane w złożonym za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosku Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga z dnia 27 listopada 2009 r.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
64.   5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Prezydenta RP; Kancelaria Sejmu; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Krajowe Biuro Wyborcze; Kancelaria Senatu.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
63.   16.12.2009 r.
- Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Krzysztofa Piesiewicza o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za czyny opisane w złożonym za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosku Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga z dnia 27 listopada 2009 r.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
62.   2.12.2009 r.
- Opinia komisji o projekcie zmiany uchwały Prezydium Senatu w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w m.st. Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
61.   18.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora cd.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
60.   3.11.2009 r.
- Rozpatrzenie skierowanego przez Marszałka Senatu wniosku pana Krzysztofa Dudka z dnia 21 września 2009 r, o wyrażenie przez Senat RP zgody na pociągnięcie senatora Norberta Krajczego do odpowiedzialności karnej z art.212 par.2 k.k.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
59.   3.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez KRESS projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk senacki nr 680).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
58.   7.10.2009 r.
- Przygotowanie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o wykonaniu mandatu posła i senatora.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
57.   22.09.2009 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji (druk senacki nr 653).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
56.   30.07.2009 r.
- Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2010.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
55.   23.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druki sejmowe nr 2163, 2190, 2190-A, druk senacki nr 631) w częściach właściwych zakresowi pracy komisji.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druki sejmowe nr 1419, 2141, druk senacki nr 624).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
54.   23.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu w drugim czytaniu do projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu ( druk senacki nr 560).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
53.   14.07.2009 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania za rok 2008 z wydatków budżetowych biur senatorskich VII kadencji Senatu RP.
- Dyskusja na temat projektów zmian w ustawie o wykonaniu mandatu posła i senatora.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
52.   30.06.2009 r.
- Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.
- Analiza oświadczeń senatorów o stanie majątkowym za rok 2008 c.d.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
51.   16.06.2009 r.
- Analiza oświadczeń senatorów o stanie majątkowym za rok 2008.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
50.   28.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 660).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
49.   12.05.2009 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
- Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
48.   6.05.2009 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składzie komisji senackich.
- Zaopiniowanie wniosku Klubu Senatorskiego "Prawo i Sprawiedliwość" z dnia 19 marca 2009 r.
- Rozpatrzenie sporządzonego przez adwokata Jarosława Smolarka i wniesionego w imieniu spółki Melkator sp. zoo z siedzibą w Katowicach przy ulicy 1- go Maja 11/13 , wniosku w sprawie wyrażenia przez Senat RP zgody na pociągnięcie senatora Andrzeja Owczarka do cywilnej odpowiedzialności sądowej za naruszenie dóbr osobistych wnioskodawcy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
47.   21.04.2009 r.
- Zaopiniowanie projektu nowelizacji statutu Kancelarii Senatu.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
46.   07.04.2009 r.
- Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji.
- Analiza oświadczeń senatorów o stanie majątkowym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
45.   02.04.2009 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego KRESS.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
44.   31.03.2009 r.
-Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
- Zaopiniowanie projektu nowelizacji statutu Kancelarii Senatu.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
43.   19.03.2009 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego KRESS.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego KU i przewodniczącego KGN.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
42.   18.03.2009 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego KGN (druk senacki nr 494).
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich (druk senacki nr 497).
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
41.   17.03.2009 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji senackich (druk senacki nr 493).
40.   17.02.2009 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składzie komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
39.   17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu dotyczącego wypowiedzi senatora Piotra Kalety na 26. posiedzeniu Senatu.
- Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich (druk senacki nr 462).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
38.   5.02.2009 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składzie komisji senackich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
37.   3.02.2009 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składzie komisji senackich.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącego Komisji Środowiska.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
36.   15.01.2009 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składzie komisji senackich.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącego Komisji Środowiska.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
35.   13.01.2009 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
34.   16.12.2008 r.
- Opinia komisji o projekcie uchwały Prezydium Senatu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
33.   10.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Prezydenta RP; Kancelaria Sejmu; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Krajowe Biuro Wyborcze; Kancelaria Senatu (druk senacki nr 388).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
32.   3.12.2008 r.
- Opinia komisji o projekcie uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
31.   20.11.2008 r.
- Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu na 22.posiedzeniu Senatu do projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu,(druk senacki nr 155 S).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
30.   4.11.2008 r.
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, (druk senacki nr 155).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
29.   28.10.2008 r.
- Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2009.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
28.   28.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 26.09.2008 r.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
27.   14.10.2008 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji senackich
(Stenogram w wersji htmlpdf)
26.   23.09.2008 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji senackich
(Stenogram w wersji htmlpdf)
25.   6.08.2008 r.
- Wyrażenie opinii o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2009.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
24.   23.07.2008 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji senackich.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
23.   10.07.2008 r.
- Przygotowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej (druk senacki nr 205).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
22.   26.06.2008 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji senackich (druk senacki nr 193).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
21.   25.06.2008 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji senackich (druk nr 181).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
20.   14.05.2008 r.
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu - kontynuacja (druk senacki nr 99).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
19.   14.05.2008 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji senackich (druk nr 143).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
18.   23.04.2008 r.
- Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składach komisji senackich (druk nr 120).
(Stenogram w wersji htmlpdf)

17.   23.04.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 99).
(Stenogram w wersji htmlpdf)

16.   11.04.2008 r.
- Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej (druk nr 107).
(Stenogram w wersji htmlpdf)

15.   10.04.2008 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji senackich (druk nr 106).
(Stenogram w wersji htmlpdf)

14.   6.03.2008 r.
- Opinia komisji w sprawie procedury uchwalania ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
13.   7.02.2008 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
12.   6.02.2008 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
11.   5.02.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
10.   5.02.2008 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji senackich.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
9.   08.01.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Prezydenta RP; Kancelaria Sejmu; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Kancelaria Senatu; Krajowe Biuro Wyborcze (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).
- Opinia komisji o zmianach aktów legislacji wewnętrznej związanych z decyzjami dotyczącymi budżetu Kancelarii Senatu w roku 2008.
- Opinia komisji o propozycji nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
8.   19.12.2007 r.
- Sprawy różne.
- Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich (druk senacki nr 29).
- Przygotowanie projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności (druk senacki nr 28).
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
7.  

28.11.2007 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

6.   27.11.2007 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich.
- Wolne wnioski
(Stenogram w wersji htmlpdf)
5.   9.11.2007 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

4.

9.11.2007 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania i ustalenia składów komisji senackich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

3.

9.11.2007 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 1. posiedzeniu Senatu w drugim czytaniu do projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 6 S)
(Stenogram w wersji htmlpdf)

2.

6.11.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
(Stenogram w wersji htmlpdf)

1.

6.11.2007 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)