Prace komisji

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

  1. Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski
  2. Mieczysław Augustyn
  3. Krzysztof Kwiatkowski
  4. Zbigniew Henryk Meres - zastępca przewodniczącego od 7.04.2009 r. (członek Komisji od 2.04.2009 r.)
  5. Stanisław Piotrowicz
  6. Zbigniew Romaszewski
  7. Zbigniew Szaleniec - przewodniczący Komisji od 2.04.2009 r. (zastępca przewodniczącego Komisji do 2.04.2009 r.)
  8. Grażyna Anna Sztark (od 27.01.2011 r.)
Sekretariat: tel. 0-22 694-90-93, fax 0-22 694-95-13,
e-mail kress@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy