Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 29.02.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Kultury i Środków Przekazu

(wraz z ich tematyką)


100. 30.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego (druk senacki nr 1336, druki sejmowe nr 4462 i 4498).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
99. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r. (druk senacki nr 1323, druki sejmowe nr 4283 i 4431).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
98. 28.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
97. 28.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
96. 21.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy- Prawo prasowe (druk senacki nr 1274, druki sejmowe nr 4150 i 4309).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1282, druki sejmowe nr 3786 i 4183).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
95. 9.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
94. 7.06.2011 r.
- Informacja na temat priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie UE w obszarze kultury.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
93. 1.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (druk senacki nr 1216, druki sejmowe nr 4016 i 4137).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
92. 1.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r. (druk senacki nr 1217, druki sejmowe nr 4045 i 4139).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
91. 11.05.2011 r.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku (druk senacki nr 1153).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
90. 29.04.2011 r.
- Informacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy na temat projektu inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wydawnictw książkowych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
89. 29.04.2011 r.
- Rozpatrzenie "Sprawozdania ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2008-2009" (druk senacki nr 1149).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
88. 12.04.2011 r.
- Radiofonia publiczna w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
87. 12.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych (druk senacki nr 1163, druki sejmowe nr 3871 i 3951).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
86. 18.03.2011 r.
- Konsultacje z organizacjami zrzeszającymi twórców i innych pracowników kultury dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3786).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
85. 17.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
84. 17.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
83. 15.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 1134, druki sejmowe 3812, 3885 i 3885-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
82. 4.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (druk senacki nr 1126, druki sejmowe nr 3682 i 3699).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
81. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki nr 1074).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
80. 23.02.2011 r.
- Informacja o ramowym harmonogramie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2011-2013, wynikających z projektowanej strategii regulacyjnej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
79. 22.02.2011 r.
- Stan obecny oraz przyszłość ogólnopolskich i regionalnych mediów publicznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
78. 4.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (druk senacki nr 1103, druki sejmowe nr 2854 i 3827).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
77. 25.01.2011 r.
- Przyjęcie planu pracy komisji na 2011 r.
- Sprawy różne
(Stenogram w wersji htmlpdf)
76. 4.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki 1072, druki sejmowe nr 3429, 3672 i 3672-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
75. 14.12.2010 r.
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na 2011 r. w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji (druki sejmowe nr 3429, 3672).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
74. 18.11.2010 r.
- Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego - sprawozdanie i wnioski.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
73. 29.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r. (druki sejmowe nr 3360 i 3463).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
72. 5.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 61. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
71. 5.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (druk senacki nr 946, druki sejmowe nr: 3139, 3195 i 3195-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
70. 14.07.2010 r.
- Finansowanie misji publicznej Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
69. 2.07.2010 r.
- Finansowanie misji publicznej Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
68. 10.06.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 57. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
67. 1.06.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 884, druki sejmowe nr: 1628, 2998 i 2998-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
Stanowiska PIKE
Stanowisko ZAiKS
66. 28.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 56. posiedzeniu Senatu do Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
65. 25.05.2010 r.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku (druk senacki nr 842).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
64. 21.05.2010 r.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku (druk senacki nr 842).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
63. 12.05.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
62. 9.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
61. 24.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
60. 11.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
59. 9.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 796, druki sejmowe nr: 2059, 2674 i 2674-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
58. 2.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 796, druki sejmowe nr: 2059, 2674 i 2674-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
57. 24.02.2010 r.
- Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nt. "Kongres Kultury Polskiej. Kraków 23-24 września 2009. Wnioski i rekomendacje."
- Sprawy bieżące.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
56. 16.02.2010 r.
- Zarządzanie historycznymi zespołami rezydencjonalnymi na przykładzie wybranych obiektów kultury. Przykład pierwszy: Łazienki Królewskie.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
55. 4.02.2010 r.
- Projekt planu pracy komisji na 2010 rok.
- Sprawy różne
(Stenogram w wersji htmlpdf)
54. 6.01.2010 r.
- Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli gospodarowania mieniem oraz realizacji zadań nadawcy publicznego przez Telewizję Polską SA.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
53. 6.01.2010 r.
- Informacja na temat VI Kongresu Kultury Polskiej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
52. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na 2010 r. w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
51. 1.12.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci (druk senacki nr 707).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
50. 1.12.2009 r.
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Kancelaria Prezydenta RP (druki sejmowe nr 2375, do druku 2375).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
49. 3.11.2009 r.
- Informacja na temat projektu "Panorama Literatury Polskiej"
- Informacja na temat inicjatywy dotyczącej I Światowego Polonijnego Kongresu Kultury Polskiej w 2010 roku.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
48. 27.10.2009 r.
- Obecność Juliusza Słowackiego w polskim życiu publicznym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
47. 22.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego (druk senacki nr 673, druki sejmowe nr 2226 i 2341).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
46. 23.09.2009 r.
- Dyskusja nad objęciem patronatem komisji inicjatyw, podejmowanych z okazji ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina.
45. 22.09.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina (druk senacki nr 634).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
44. 31.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku (druk senacki nr 529).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
43. 22.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim (druk senacki nr 626 , druki sejmowe nr 1895 i 2126).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
42. 22.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji (druk senacki nr 631, druki sejmowe 2163, 2190 i 2190-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
41. 18.06.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych (druk senacki nr 563, druki sejmowe 1847, 1968, i 1968-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
40. 16.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych (cd.) (druk senacki nr 563, druki sejmowe 1847, 1968, i 1968-A.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
39. 15.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych (cd.) (druk senacki nr 563, druki sejmowe 1847, 1968, i 1968-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
38. 5.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych (druk senacki nr 563, druki sejmowe nr 1847, 1968 i 1968-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
37. 26.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 602, druki sejmowe nr 1708 i 1792).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
36. 12.05.2009 r.
- Misja mediów publicznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
35. 6.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( (druk senacki nr 556, druki sejmowe nr 1369 i 1800).
34. 23.04.2009 r.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku (druk senacki nr 529).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
33. 5.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim (druk senacki nr 444).
32. 3.03.2009 r.
- Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktyczno-merytorycznych w edukacji kulturalnej młodego pokolenia na przykładzie Filmoteki Szkolnej.
- Ocena instrumentu przez komisję.
- Przedstawienie planu pracy komisji na rok 2009 przedłożonego marszałkowi Senatu.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
31. 18.02.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
30. 29.01.2009 r.
- Dyskusja na temat przedstawionego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.
- Wnioski i postulaty ze zorganizowanej w Senacie RP konferencji "Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok trzeci".
- Wnioski z wyjazdu studyjnego poświeconego tematowi rewitalizacji zabytków jako nośników kultury materialnej i historycznej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
29. 29.01.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druk senacki nr 418).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
28. 10.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na 2009 r. w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
27. 13.11.2008 r.
- Wstępne rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na 2009 r. w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji.
- Objaśnienia projektu dochodów i wydatków budżetowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 2009 r.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
26. 13.11.2008 r.
- Wstępne rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na 2009 r. w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji.
1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
- dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
- cz. 24 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
(Stenogram w wersji htmlpdf)
25. 13.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
24. 6.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
23. 23.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
- Plan wyjazdów studyjnych komisji.
- Program organizowanej w Senacie RP konferencji "Twórcy Niepodległości 1918-1922".
(Stenogram w wersji htmlpdf)
22. 14.10.2008 r.
- Propozycja zorganizowania w Senacie RP konferencji związanej z 90-leciem niepodległości Polski i Rokiem Olgi i Andrzeja Małkowskich.
- Wnioski dotyczące zmian legislacyjnych proponowanych w związku ze sprawami omawianymi na zorganizowanych w Senacie RP konferencjach "Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok drugi" oraz "Muzea - nowe wyzwania. Przemysły kulturowe - perspektywa rozwoju kultury, wyzwanie dla gospodarki".
(Stenogram w wersji htmlpdf)
21. 14.10.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w 180. rocznicę urodzin Ojca Honorata Koźmińskiego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
20. 25.09.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (c.d.).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
19. 6.08.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druk nr 206).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
18. 26.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 roku (druk nr 103).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
17. 4.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 13. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 137).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
16. 3.06.2008 r.
- Ponowne rozpatrzenie, na życzenie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku (druk senacki nr 103), w uzupełnieniu stanowiska Komisji Kultury i Środków Przekazu z dnia 15 maja 2008 r.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
15. 29.05.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 137).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
14. 13.05.2008 r.
- Rozpatrzenie "Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności" oraz "Informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku" (druk senacki nr 103).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
13. 10.04.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
12. 9.04.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk nr 86).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
11. 3.04.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 151, 239, 239-A, druk nr 86).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
10. 13.03.2008 r.
- Rozpatrzenie "Sprawozdania Rady Języka Polskiego o stanie ochrony języka polskiego w latach 2005-2006".
- Informacja Polskiej Rady Muzycznej na temat stanu edukacji muzycznej w Polsce.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
9. 28.02.2008 r.
- Informacja Instytutu Badań Literackich w Polskiej Akademii Nauk na temat projektu "Panorama Literatury Polskiej".
- Sprawy różne
(Stenogram w wersji htmlpdf)
8. 28.02.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza (druk senacki nr 70).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
7. 6-7.02.2008 r.
- Przygotowanie projektu uchwały w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
6. 16.01.2008 r.
- Sprawy organizacyjne.
- Rozważenie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej 250. rocznicy urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza.
- Plan pracy komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
5. 16.01.2008 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

4. 4.01.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; a także planu finansowego Funduszu Promocji Twórczości; planu finansowego Funduszu Promocji Kultury; planu finansowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)

3.

12.12.2007 r.
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; a także planu finansowego Funduszu Promocji Twórczości; planu finansowego Funduszu Promocji Kultury; planu finansowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53).
- Sprawy organizacyjne.
- Plan pracy komisji na 2008 r.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

2.

28.11.2007 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
- Sprawy organizacyjne
(Stenogram w wersji htmlpdf)

1. 9.11.2007 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)