Ostatnia zmiana pliku: 9.04.2008 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Nauki i Edukacji

(wraz z ich tematyką)

(Do 26 lipca 2007 roku komisja nosiła nazwę

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu)

61.

14.09.2007 r.
-
. Rozpatrzenie wniosków z debaty w dniu 13-09-2007dp ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druk senacki nr 531Z).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

60.

12.09.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druk senacki nr 531)
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

59.

3.09.2007 r.
-
Aktualne problemy systemu oświaty i plany na najbliższą przyszłość - spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej Ryszardem Legutko.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

58.

3.09.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk senacki nr 513).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

57.

26.07.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w czasie 37 Posiedzenia Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 494Z).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

56.

25.07.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w czasie 37 Posiedzenia Senatu RP do ustawy - Karta Nauczyciela (druk senatu nr 497Z).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

55.

19.07.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 494).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

54.

19.07.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o nadaniu nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (druk senacki nr 492).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

53.

19.07.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druk senacki nr 497).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

52.

19.07.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 475).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

51.

19.07.2007 r.
- Opinia o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w części właściwej przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk nr 464).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

50.

3.07.2007 r.
- Opinia o zielonej księdze Komisji Europejskiej "Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe Perspektywy". (druk senacki nr 464).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

49.

3.07.2007 r.
-
Przedyskutowanie zielonej księgi Komisji Europejskiej na temat "Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe Perspektywy" i opracowanie uwag i opinii dla Komisji Spraw Unii Europejskiej.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

48.

20-21.06.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 35 posiedzenia Senatu do ustawy Prawo własności przemysłowej (druk senacki nr 448),
- Przyjęcie Stanowiska KNES w sprawie finansowego wspierania, rozwoju i popularyzowania sportu.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 35 posiedzenia Senatu do ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (druk senacki nr 458).
Posiedzenie wspólnie z KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

47.

12.06.2007 r.
-
Zagadnienia rozwoju sportu niepełnosprawnych.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

46.

12.06.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (druk senacki nr 458).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

45.

12.06.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (druk senacki nr 448).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

44.

31.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 34 posiedzenia Senatu do ustawy o Narodowym Centrum Badań (druk senacki nr 433).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 34 posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (druk senacki nr 434).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 34 posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druk senacki nr 441 Z).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

43.

29.05.2007 r.
-
Dyskusja o planowanych zmianach ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" - referuje Minister Stefan Jurga.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

42.

22.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu nauki (druk senacki nr 434).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

41.

22.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (druk senacki nr 433).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

40.

22.05.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druk senacki nr 441).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

39.

13.04.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas debaty na 31 posiedzeniu Senatu do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, (druk senacki nr 392 Z).
Posiedzenie wspólnie z KSTAP i KPCP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

38.

12.04.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas debaty na 31 posiedzeniu Senatu do ustawy - Karta Nauczyciela, (druk senacki nr 390 Z).
Posiedzenie wspólnie z KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

37.

12.04.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, (druk senacki nr 392).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

36.

12.04.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas debaty na 31 posiedzeniu Senatu do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (druk senacki 394 Z).
Posiedzenie wspólnie z KKŚP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

35.

11.04.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach", (druk senacki nr 408).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

34.

4.04.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 394).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

33.

29.03.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, (druk senacki nr 390).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

32.

29.03.2007 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas debaty na 30 pos. Senatu do ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 386 Z)
Posiedzenie wspólnie z KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

31.

15.03.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie systemu oświaty oraz innych ustaw, (druk senacki nr 386), kontynuacja
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

30.

13.03.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie systemu oświaty oraz innych ustaw, (druk senacki nr 386).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

29.

21.02.2007 r.
-
Ponowne rozpatrzenie projektu uchwały Senatu RP "O potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce, (druk senacki nr 315).
Posiedzenie wspólnie z KU.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

28.

30.01.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty.(druk senacki nr 340).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

27.

24.01.2007 r.
-
Dyskusja na temat stanowiska komisji w sprawie konsekwencji nieuczestniczenia sportowców polskich w Olimpiadzie w Los Angeles w 1984 r.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

26.

17.01.2007 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o kulturze fizycznej (druk senacki nr 331).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

25.

8.01.2007 r.
Pierwsze czytanie inicjatywy uchwałodawczej "O potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce" (druk nr 315).
Posiedzenie wspólnie z KU.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

24.

8.01.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy " Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (druk senacki nr 316).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

23.

3.01.2007 r.
-
Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2007, (druk senacki nr 324).
|
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF)

22.

21.12.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy " Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,16 MB)

21.

12.12.2006 r.
-
Przygotowanie projektu uchwały o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,16 MB)

20.

12.12.2006 r.
-
Stanowisko komisji w sprawie edukacji medialnej młodzieży.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,16 MB)

19.

12.12.2006 r.
-
Posiedzenie wspólne z Komisją Rodziny i Polityki Społecznej i Komisją Ustawodawczą w sprawie rozpatrzenia projektu ustawy o nauce pracy i promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości młodzieży (druk senacki nr 286) - pierwsze czytanie
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,23 MB)

18.

15-16.11.2006 r.
-
Informacja na temat działalności Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem i jego strategii na lata 2006-2012, rozbudowy i modernizacji bazy szkoleniowej, a także wykorzystania specjalistycznej bazy COS przez sportowe organizacje młodzieżowe i paraolimpijskie.
- Informacja na temat promocji Zakopanego w kontekście organizacji mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w 2013 r.
- Informacja na temat współpracy ministra sportu i polskich związków sportowych z zakresie organizacji imprez sportowych i akcji szkoleniowych.
Posiedzenie wyjazdowe - COS Zakopane.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,31 MB)

17.

07.11.2006 r.
-
Dyskusja na temat problemów wychowania młodego pokolenia i oceny aktualnej sytuacji.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,25 MB)

16.

18.10.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o nadaniu nazw niektórym uczelniom akademickim (druk senacki nr 257).
- Rozpatrzenie ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach (druk senacki nr 258).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,12 MB)

15.

11.10.2006 r.
-
Stanowisko komisji w sprawie poradnictwa zawodowego jako sposobu zapobiegania i efektywnego obniżania bezrobocia młodzieży.
- Rozpatrzenie ustawy o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. (druk senacki nr 251).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,16 MB)

14.

26.09.2006 r.
- Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat zmian planowanych w oświacie.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,17 MB)

13.

15.09.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (druk nr 237).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,32 MB)

12.

13.09.2006 r.
-
Pierwsze czytanie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie poradnictwa zawodowego jako sposobu zapobiegania i efektywnego obniżania bezrobocia młodzieży (druk senacki nr 228).
- Sprawy różne
Posiedzenie wspólne z KU i KRPS.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

11.

7.07.2006 r.
-
Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na temat oceny wdrażania ustawy o szkolnictwie wyższym po pierwszym roku jej funkcjonowania.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,38 MB)

10.

26.04.2006 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw.
Posiedzenie wspólnie z KGN.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,15 MB)

9.

25.04.2006 r.
Informacja ministra sportu na temat stanu i perspektyw rozwoju kultury fizycznej i sportu
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,16 MB)

8.

18.04.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa (druk senacki nr 119).
- Rozpatrzenie ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa (druk senacki nr
117).
- Rozpatrzenie ustawy o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa (druk senacki nr
118).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr
120).
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

7.

14.03.2006 r.
-
Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat planów rozwoju systemu oświaty i wychowania
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,3 MB)

6.

8.03.2006 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym (druk senacki nr 83)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,15 MB)

5.

8.02.2006 r.
- Informacja Ministerstwa Nauki i Edukacji na temat planów w zakresie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

4.

8.02.2006 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
( druk senacki nr 60).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

3.

27.01.2006 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2006 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Oświata i wychowanie; Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; Rezerwy celowe; a także planu finansowego Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej; Szkolnictwo wyższe; Nauka; Polska Akademia Nauk; Kultura fizyczna i sport; Informatyzacja; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej; Główny Urząd Miar; Polski Komitet Normalizacyjny (druk senacki nr 53).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,48 MB)

2.

20.12.2005 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (druk senacki nr 34).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. (druk senacki nr
30).
- Wybór zastępców Przewodniczącego Komisji.
- Podział zadań w pracach nad ustawa budżetową.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

1.

10.11.2005 r.
-
Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,05 MB)