Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Jana Dobrzyńskiego,
VII kadencja

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie notatki służbowej z dnia 7 grudnia 2007 r. sporządzonej przez trzech wysokich urzędników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zmian legislacyjnych w zakresie wprowadzenia innych rozwiązań prawnych chroniących interesy rolników przed szkodami wywołanymi przez dzikie zwierzęta (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie małego ruchu granicznego z Białorusią (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie interesów osób wywłaszczonych(odpowiedź)..
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sprawie prawa farmaceutów do klauzuli sumienia oraz odmowy sprzedaży i promocji środków niszczących płodność i ludzkie życie u jego początku (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odstąpienia od realizacji inwestycji infrastrukturalnej obejmującej budowę gazociągu na odcinku Wyszki - Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wrocławskiej kliniki hematologii (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie znoszenia wydziałów pracy przy sądach rejonowych(odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w Białymstoku oraz w Sokółce (odpowiedź 1) (odpowiedź) .
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie Karty Nauczyciela (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie nieprawidłowości przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie PKP (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Cukrowni Łapy (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego(odpowiedź).
 • 66. posiedzenie Senatu, 25 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu (odpowiedź).
 • 66. posiedzenie Senatu, 25 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rolniczym systemie podatkowo-ubezpieczeniowym (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie systemu emerytalnego (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sklepów z substancjami działającymi podobnie jak środki odurzające i psychotropowe (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie restrukturyzacji Krajowej Spółki Cukrowej SA (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie wydatkowania środków przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przekazywania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w ramach unijnego programu PEAD 2010 (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie składu Rady Funduszu - organu Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie nielegalnych procedur adopcyjnych (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie nieopłacania w określonym terminie składek zdrowotnych (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji Związku Polaków na Białorusi (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie unowocześnienia Policji i służb mundurowych (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie dostępu do zawodów prawniczych (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zaprzestania wydawania przez oddziały terenowe ZUS legitymacji ubezpieczeniowych (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie skutków połączenia UKIE z MSZ (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) w sprawie tzw. becikowego.
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie hospicjum dla dzieci w Białymstoku (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia emisji CO2 (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ułatwienia dostępu do broni (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie kontraktów na dostawę gazu (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego RP w sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec osób krytykujących sytuację w prokuraturze (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zapowiedzi podwyżki podatków (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie epidemii grypy (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie systemu emerytalnego (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie dodatków uzupełniających (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie finansowania zabiegów przez Narodowy Fundusz Zdrowia (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie stypendium socjalnego (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie rezygnacji z planów umieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej tarczy antyrakietowej (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzeń lekarzy (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie powodzi (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie oszczędności w budżecie państwa (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie rozmieszczenia w Polsce amerykańskiej baterii rakiet Patriot (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego (odpowiedź) w sprawie ropociągu Odessa-Brody-Płock.
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., oddział: Zakład Gazowniczy w Białymstoku (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie nabywców majątku Stoczni "Gdynia" i Stoczni Szczecińskiej (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie zmian w doliczaniu przez rolników ubiegających się o emeryturę rolniczą do stażu okresów opłacania składek do ZUS.
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zasad dostępu do poradni rehabilitacyjnych (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz innych ustaw (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie planów sprzedaży budynku będącego siedzibą KC PZPR oraz budynku sąsiedniego, stanowiących dziś Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" SA (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie wydawania Kart Polaka na Białorusi i Ukrainie (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie premii przyznawanych wysokim urzędnikom w dobie recesji (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie zwolnień grupowych pracowników (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pomocy dla rodzin osób obłożnie chorych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do premiera (odpowiedź) i ministra finansów (odpowiedź) w sprawie opcji walutowych.
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych dotyczące działań podejmowanych przez rząd w sprawie odzyskania ciała zamordowanego w Pakistanie polskiego inżyniera (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów dotyczące zakresu udzielania pomocy rządowej w spłacie kredytów mieszkaniowych (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie aktualnej sytuacji finansowej Policji (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do pełnomocnika do spraw opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych w sprawie finansowania partii politycznych (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r. ., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie przetargu na rakiety dla Marynarki Wojennej (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r. ., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie opłaty za odbywanie aplikacji radcowskiej i adwokackiej (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wejścia Polski do strefy euro (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie planów likwidacji domów dziecka (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie obwodnicy Augustowa (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 24. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie polityki władz białoruskich wobec polskich księży katolickich oraz sióstr zakonnych (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do marszałka Sejmu w sprawie uchwalania ustawy z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie przerzutu polskiego sprzętu wojskowego z Iraku (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie porwanego saudyjskiego supertankowca "Sirius Star" (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy lotniska regionalnego w Białymstoku (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie dostępności substancji działających podobnie jak środki odurzające i psychotropowe (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie Euro 2012 (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie przyszłości polskich stoczni (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie planowanych reform w oświacie (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie prób wprowadzenia norm umożliwiających stosowanie tortur (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie obowiązku jazdy z włączonymi światłami (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie prywatyzacji Białostockich Zakładów Graficznych SA w Białymstoku (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przygotowań infrastrukturalnych do zorganizowania Euro 2012 (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie szkół specjalnych (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie nietolerancji na tle rasowym i narodowościowym (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie rozdysponowywania funduszy unijnych w regionie podlaskim (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kryzysu finansowego (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie Związku Polaków na Białorusi (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie budowy bazy paliw firmy Łukoil.
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie mediów publicznych (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie likwidacja obowiązku odbycia służby wojskowej oraz stworzenie w to miejsce armii zawodowej (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zasad finansowania leczenia poszkodowanych w wypadkach drogowych (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie w sprawie kryteriów doboru wskaźników wyłaniających obszary metropolitalne w Polsce (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do premiera w sprawie wywiadu pod tytułem "Bez dobrych uczelni cudu nie będzie", zamieszczonego w "Rzeczpospolitej" (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do premiera w sprawie obwodnicy Augustowa (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 28 listopada 2007 r., oświadczenie wspólne z grupą senatorów, skierowane do marszałka Senatu w sprawie wywiadu pt. "Bez dobrych uczelni cudu nie będzie" zamieszczonego w "Rzeczpospolitej" (odpowiedź).