Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 24. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 grudnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny panie Ministrze!

Uzyskałem niepokojące informacje o nasilających się reperkusjach władz białoruskich wobec polskich księży katolickich oraz sióstr zakonnych. Ich efektem jest nieprzedłużanie polskim duchownym zgody na posługę w parafiach na terenie Republiki Białoruś.

Ostatnie doniesienia w tej sprawie dotyczą trzech polskich księży, którzy mają czas na zakończenie posługi w parafiach diecezji grodzieńskiej do 1 stycznia 2009 r. Jako przyczynę tego stanu rzeczy biuro pełnomocnika białoruskiego rządu do spraw religii i narodowości podaje, iż "księża nie władają językami państwowymi obowiązującymi w Republice Białoruś".

Niewątpliwie ww. zarzut budzi poważne wątpliwości. Państwo nie powinno przecież narzucać Kościołowi języka, w którym odprawiana jest liturgia. Podobna sytuacja miała już miejsce w 2006 r., kiedy to terytorium Białorusi musiało opuścić siedmiu proboszczów z parafii w diecezji grodzieńskiej, gdzie w kościołach dominuje język polski.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wskazanie, jakie kroki zostaną podjęte przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby ukrócić podobne praktyki władz białoruskich oraz zapewnić poszanowanie praw wiernych mieszkających na terytorium Republiki Białorusi, a także duchownych pracujących w tamtejszych parafiach.

Jan Dobrzyński
senator Rzeczypospolitej Polskiej


Spis oświadczeń