Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
wspólnie z innymi senatorami

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

Z wywiadu pt. "Bez dobrych uczelni cudu nie będzie" zamieszczonego w "Rzeczpospolitej" z dnia 26 listopada 2007 r., w którym pan minister nauki i szkolnictwa wyższego jednoznacznie wskazuje, iż "wykorzysta działalność kontrolną" w stosunku do uczelni o. Tadeusza Rydzyka, wynika, iż sprawowanie funkcji nadzorczych wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym będzie miało charakter nieobiektywny, krzywdzący jednostki jej podlegające. Naruszanie przez nadzorujący organ państwa dobrego wizerunku uczelni w mediach poprzez podważanie zgodności jej funkcjonowania z obowiązującym prawem przed dokonaną kontrolą świadczy o uprzedzeniach do katolickich instytucji naukowych.

Jan Dobrzyński
Zdzisław Pupa
Kazimierz Jaworski
Waldemar Kraska
Władysław Ortyl
Grzegorz Banaś
Władysław Dajczak
Wojciech Skurkiewicz
Krzysztof Majkowski
Norbert Krajczy
Grzegorz Wojciechowski
Maciej Klima

 


Spis oświadczeń