Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 25. posiedzeniu Senatu
w dniu 15 stycznia 2009 r.

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!

Ostatnio coraz częściej ze strony rządu pojawiają się informacje o perspektywach wejścia Polski do strefy euro oraz o potencjalnych zyskach, jakie niesie ze sobą przyjęcie wspólnej waluty. Prezentowane są także różne poglądy na temat dat przystąpienia do strefy euro oraz potencjalnych korzyści i strat. Ale wejście Polski do strefy euro wywołuje też  wiele obaw i wątpliwości obywateli, dlatego zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

Czy została już podjęta decyzja co do daty wejścia Polski do strefy euro?

Czy zostały już ustalone przybliżone kursy, po których zostanie wymieniona waluta PLN na EUR? Jeżeli tak, to jakie - czy będzie to wysokość aktualnego kursu złotówki do euro, np. 1 zł = 4.04 EUR, czy też 1:1?

Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje jakiekolwiek mechanizmy zabezpieczające finansowo obywateli przed sztucznym zawyżeniem cen przez przedsiębiorców przy wymianie waluty?

Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej zamierza, wzorem Niemiec, wprowadzić odmienne kursy wymiany walut w odniesieniu do poszczególnych regionów Polski, tak aby zrównać stopę życia Polaków z Polski B ze stopą życia Polaków z Polski A? W jaki sposób zostanie to uczynione?

Z poważaniem
Jan Dobrzyński

 


Spis oświadczeń