Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 26. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 lutego 2009 r.

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Uzyskałem wiele informacji o rzekomych niejasnościach w zorganizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, wartym prawie 421 milionów zł, przetargu na rakiety dla Marynarki Wojennej. Prawdopodobnie stały się one przyczyną pozwania przez szwedzki koncern SAAB polskiego ministerstwa oraz norweskiej firmy Kongsberg, z którą polski resort podpisał umowę.

Niewątpliwie informacje te budzą zaniepokojenie, gdyż ewentualne postępowanie sądowe może wiązać się z powstaniem znacznych kosztów, którymi może zostać obciążone ministerstwo. Perspektywa poniesienia tych kosztów w dobie usilnego poszukiwania oszczędności nie przedstawia się obiecująco. Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.

1. Czy zachowane zostały wszelkie procedury podczas zorganizowanego przetargu?

2. Czy prawdą jest, że norweska firma Kongsberg nie spełniła wielu techniczno-taktycznych wymogów przetargowych, co mogłoby ją zdyskwalifikować w dalszej procedurze przetargowej?

3. Czy prawdą jest, że w trakcie trwającej już procedury przetargowej zostały zmienione warunki przetargu, a jeżeli tak, to jaki to miało wpływ na sytuację podmiotów uczestniczących w przetargu?

4. Czy został zapewniony odpowiedni nadzór nad przedmiotowym przetargiem?

Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń