Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 24. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 grudnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!

Zapewne znana jest Panu kwestia obwodnicy Augustowa, o którą od lat toczy się spór mieszkańców i władz miast z organizacjami ekologicznymi. Oczywiście rozumiem argumenty przedstawiane przez ekologów, jednakże najwyższym dobrem prawnie chronionym powinno być życie i zdrowie ludzi. Nie można przecież kosztem życia ludzkiego zajmować się ochroną przyrody. Ukończenie budowy obwodnicy Augustowa jest jedyną możliwością zapewnienia jego mieszkańcom bezpiecznego i godziwego życia, bez tabunów samochodów ciężarowych jeżdżących dotychczas przez centrum miasta.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zdecydował o uchyleniu pozwolenia na budowę obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy. Tym samym wstrzymana została budowa obwodnicy.

Biorąc pod uwagę, jak wielkie znaczenie dla mieszkańców Augustowa ma wybudowanie przedmiotowej obwodnicy, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.

1. Jakie będą dalsze losy rozpoczętej już budowy i z jakich środków zostaną pokryte koszty z nią związane?

2. Czy i kiedy zostaną podjęte dalsze, konkretne decyzje w kwestii wytyczenia nowej obwodnicy Augustowa?

3. Jakie jest przewidywany termin ukończenia budowy obwodnicy Augustowa, tak aby samochody ciężarowe mogły swobodnie ominąć centrum miasta?

Jan Dobrzyński
senator Rzeczypospolitej Polskiej


Spis oświadczeń