Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 18. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 września 2008 r.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Pani Andżelika Borys jest niewątpliwie zasłużonym członkiem Związku Polaków na Białorusi oraz zasługuje na najwyższą pochwałę, a przede wszystkim wsparcie i pomoc ze strony polskiego rządu, aby jej działalność mogła być jeszcze bardziej efektywna.

Dlatego też pragnę zwrócić się do Pana Prezesa Rady Ministrów z zapytaniem, czy ze strony polskiego rządu występowała jakakolwiek ingerencja w wewnętrzne sprawy Związku Polaków na Białorusi oraz jego funkcjonowanie, mająca na celu wpłynięcie na zmianę prezesa tego związku.

Ponadto proszę o wskazanie, czy działania pani Andżeliki Borys mogą w dalszym ciągu liczyć na wsparcie polskiego rządu oraz w jakim zakresie - w kontekście przyszłych stosunków polsko-białoruskich.

Z wyrazami szacunku
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń